O co nám jde?

V současné chvíli je ze staveb manželů Machoninových nejvíce ohrožen hotel Thermal v Karlových Varech. Akciová společnost Thermal-F je 100% vlastněná státem (spadá pod Ministerstvo Financí) a ač souhlasíme, že je objekt nutné rekonstruovat a nějakým způsobem provozovat, veškeré kroky ze strany státu jsou neprůhledné a nereflektují architektonickou hodnotu budovy. V roce 2015 tento dlouhodobý problém vyeskaloval a my jsme přesvědčeni, že cílem představenstva je provést podprůměrnou rekonstrukci ze státního rozpočtu a následně objekt svěřit do správy jakémusi spolčenému provozovateli.

Snažíme se na tento fakt poukazovat a seznámit s ním veřejnost. Myslíme si, že by festivalový palác měl být kvalitně a transparetně zrekonstruován a stát se místem pro všechny (včetně místních), ne jen zastávkou pro bohaté turisty z východu.