#9

Už je to rok, co jsme se spontánně začali motat kolem hotelu Thermal a mluvit o tom, že je to dobrý dům, který by se měl opečovávat, spíš než bourat. Za ten rok se toho hodně změnilo, my jsme se toho dost naučili, poznali jsme spoustu lidí a taky jsme přišli o všechen volný čas. Rozhodli jsme se proto, že ten první rok s vámi oslavíme právě tím volným časem.

Žádné přednášky ani prezentace, tentokrát vás zveme na pivo. Kromě nejužšího týmu RM (Marie, Jan, Matěj Polák a Pavel Směták) přijdou i ti, bez kterých bychom vůbec nemohli fungovat – Lukáš Beran, Petr Klíma, Petr Vorlík a další. V neformální atmosféře si s váma rádi popovídáme – ať už o barácích, nebo o čemkoliv jiném.

Zdůrazňujeme, že se těšíme na kohokoliv, kdo nám za ten rok jakkoliv pomohl – ať už aktivně, zprávou, že nám drží palce nebo třeba jenom „lajkem“. Při ostatních akcích na vás nemáme čas, teď bychom vám rádi poděkovali pořádně.

Protože jsme vlastně trochu staromilci, rozhodli jsme se podpořit Baráčnickou rychtu v posledních dnech její existence. Má i malou zahrádku, a tak můžeme v povečer posedávat i tam.

#8

 

V neděli 22. 5. představíme na dernisáži karlovarské výstavy svůj projekt Respekt Madam, v rámci kterého se poslední rok snažíme o záchranu a popularizaci hotelu Thermal. Zároveň vám ukážeme svůj pohled na naše prarodiče, manžele Machoninovi, a jejich architekturu.

Děkujeme Galerii Jaroslava Fragnera a Galerii Karlovy Vary za pozvání.

#7

Naše loňské prohlídky hotelu Thermal, které jsme v době akutního ohrožení hotelu organizovali při Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, se dostaly do ročenky „Česká architektura 2014-2015“. Vzhledem k neoficiálnímu, improvizovanému duchu našich aktivit si tohoto uznání velmi vážíme.

Bohužel se autoři ročenky při psaní textu dopustili chyby, kdy za organizátory akcí iniciativy Respekt Madam označili manžele Kordovské. Upozorňujeme, že veškeré kroky, které se týkají snahy popularizovat a ochraňovat hotel Thermal vycházejí od sourozenců Marie a Jana Kordovských, vnoučat manželů Machoninových. Součástí týmu je pak i Matěj Polák a Pavel Směták. Manželé Kordovští nemají s aktivitami sdružení Respekt Madam nic společného a nepodílejí se na organizaci našich akcí.

Ing. Arch. Jaroslav Sládeček, který text psal, nám poslal následující vysvětlení: „Chyba je na mé straně. Když jsem se pídil po informacích, kdo stojí za aktivitou Respekt Madam, jedinou stopou, kterou jsem našel, byla poslední řádka na Vašem webu http://respektmadam.cz/, kde je uvedeno, “Za Respekt Madam tým, Marie Kordovská & Jan Kordovský”. Vycházel jsem ze svého povědomí o ateliéru “Kordovská nebo Kordovský s.r.o.” ktery jsem kdysi objevil když jsem se pídil po historii tvorby architekta Luboše Paty. Věděl jsem tedy že existují architekti manželé Kordovští a automaticky jsem si spojil, že se jedná právě o ně. Že jde o aktivitu až dalšího kolene vnoučat mě nenapadlo a je moje chyba, že jsem si neuvědomil, že to může být až takto komplikované a neověřil si křestní jména.

Omlouvám se za jakékoli možné nepříjemnosti, které jsem tímto způsobil a přeji hodně sil do dalších aktivit.“

Znovu děkujeme za zmínku v ročence. Za nedostatek informací na našem webu se omlouváme a v nejbližších dnech jej doplníme.

#6

Vladimír 518 a jeho rapová skupina PSH se rozhodli podpořit sdružení Respekt Madam koncertem v Lidovém domě v Karlových Varech, který proběhne v sobotu 26. března. Po úvodní přednášce Lukáše Berana, který popíše historický vývoj hotelu Thermal od soutěžních návrhů z roku 1964 až dodnes, kdy hotel skomírá pod neautorizovanými rekonstrukcemi z porevoluční doby, nastoupí Vladimír 518, Orion a DJ Mike Trafik, kteří v rámci jejich koncertu vysvětlí, proč Thermal obdivují oni.

Akce na Facebooku
PSH na Facebooku
PSH na Wikipedii

#5

Věra Machoninová získala Poctu České komory architektů za rok 2014. Respekt Madam spoluorganizuje přednáškové odpoledne, diskusní panel a slavnostní předání ceny, které se uskuteční 14. 12. v Národním technickém muzeu v Praze. Začátek je v 15 hodin, předání ceny je od 18 hodin. Budeme se na vás těšit!

#4

Respekt Madam: Proč je velký sál u Thermalu zavěšený na konzole?

Věra Machoninová: Aby to bylo hodně vzdušný. Když ten sál plave v prostoru, zrcadlí se v tom bazénku pod ním, tak je to takový vzdušný. Kdyby šel ten sál až dolů, tak by to bylo jak hrad. Takový tvrdý.

RM: Bylo v tu dobu složitý udělat tyhle velký konzolový závěsy?

VM: Ne, to je všechno statika. Musela jsi mít dobrýho statika. Nás bylo v Jičíně pět dětí a naši mi nemohli dávat prachy, když jsem šla do Prahy do školy. Hned jak jsem do tý Prahy přišla – v prvním ročníku, kde byly ty teoretický předměty jako matika nebo fyzika – jsem se dala zaměstnat jako pomocná asistentka. V prvním ročníku na ústavu matiky, v dalším ročníku, když jsme začali mít statiku, tak jsem přešla na ústav statiky. Tím sem si přivydělávala. Byla jsem tam já a dva takový starší asistenti, kteří mezi sebou furt mluvili o problémech statiky a já jsem se tam toho spoustu naučila. Díky tomu jsem statice rozumněla, takže pro mě ty konzoly byly normální. Věděla jsem, co to udělá. Když přišel statik a řekl, že „tohle nejde“, tak jsem si řekla, že to jít musí. Ale já jsem většinou spolupracovala se statikem, kterýmu všechno šlo.

Ten profesor matiky se jmenoval Šlechta, doteďka to vím. Znal mě z těch cvičení, tak mě vzal. To bylo v začátku 50. let. Tehdy vyhodili z okna Jana Masaryka, našli ho na nádvoří na ministerstvu zahraničí. Všichni normální lidi věděli, že ho vyhodili – neskočil by v pyžamu, on takovej nóbl pán. Byla pak taková protestní demonstace, na kterou šli studenti. Omlouvala jsem se tomu profesorovi z cvičení a říkala jsem, bych chtěla jít na tenhle protest. On řekl: „Jo! Proti nim. Jdeme proti nim.“ A pustil mě. Přitom, kdyby někdo věděl, že tohle řekl, tak ho hned zavřeli. Byl skvělej.

#3

Během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary máte možnost poznat hotel Thermal ve svém živlu – jako festivalový palác. V průběhu celého týdne jsme pro vás připravili přednáškové odpoledne a tři procházky po okolí Thermalu s rychlým nahlédnutím do interieru. Všechny procházky sice povedou podobnou trasou, ale vždy se na budovu bude nahlížet z jiného úhlu.

Vzhledem k vytíženosti budovy během festivalu je na prohlídky interieru pouze omezený počet 40 míst. Na procházky po exterieru může přijít kdokoliv, ale zájemce o nahlédnutí do interieru prosíme, aby si místa rezervovali na e-mailu respektmadam@gmail.com. Do mailu, prosíme, napište jméno, počet osob a den, kdy chcete na procházku jít.

Na pondělní přednášky v Aeroportu je vstup volný.

PONDĚLÍ 6. 7. 16:30-18:00
Kurátorka Národní galerie Radomíra Sedláková ukáže, jak Thermal pracuje s prostorem kolem sebe a jak funguje v porovnání s ostatní zástavbou Karlových Varů. Sraz v 16:30 u pošty.

V pondělí se také od 17:30 v klubu Aeroport uskuteční přednáškové odpoledne. Lukáš Beran představí dílo manželů Machoninových. Bude se zejména věnovat veřejné soutěži na hotel Thermal. Petr Vorlík popíše současný stav hotelu a stavbyvedoucí bazénové části komplexu Stanislav Zídek zavzpomíná na spolupráci s manželi Machoninovi. V rámci uvolněné atmosféry si také budete moci promluvit s Radomírou Sedlákovou a Vladimírem 518.

STŘEDA 8. 7. 17:00-18:30
Vladimír 518 na příkladu hotelu Thermal představí dílo manželů Machoninových.
Sraz v 17:00 před vstupem do hotelu Thermal.

PÁTEK 10. 7. 17:00-18:30
Kritik architektruy Adam Gebrian v mezinárodním kontextu porovná Thermal s podobně kontroverzními budovami a vyzdvihne jeho zásadní kvality.
Sraz v 17:00 před vstupem do hotelu Thermal.

#2

Dnešní rozhodnutí ministra financí neprodat bazén hotelu Thermal soukromému vlastníkovi vnímáme jako první úspěšný krok na cestě k prohlášení Thermalu památkou. Sehnat peníze na rekonstrukci budovy jinak, než postupným rozprodáním jednotlivých částí celého komplexu, považujeme za správné řešení. Přestože dnešní zprávu oslavujeme, hotel i nadále zůstává ve velmi špatném stavu. Tuto situaci je třeba řešit. Věříme, že během plánovaných rekonstrukcí bude Thermal uveden do stavu, který bude co nejvíce odpovídat původním návrhům architektů Machoninových, a to jak u stavby samotné, tak u jejích interierů. I nadále nepolevujeme ve svojí snaze informovat veřejnost o tom, že hotel Thermal je výjimečná budova na správném místě, která znázorňuje svobodné myšlenky šedesátých let. Při dobrém nakládání má Thermal potenciál fungovat nejenom jako hotel nebo festivalový palác, ale i jako budova otevřená veřejnosti, nebo jako magnet pro milovníky architektury z celého světa.

Naši snahu představit Thermal jako architektonický skvost bude v nejbližší době možné sledovat při Mezinárodním festivalu Karlovy Vary. Komentované procházky v okolí Thermalu provedou sice zájemce stejnou trasou, ale pokaždé budou na budovu nahlížet z jiného úhlu. Kurátorka Národní galerie Radomíra Sedláková ukáže, jak Thermal pracuje s prostorem kolem sebe a jak funguje v porovnání s ostatní zástavbou Karlových Varů. Vladimír 518 na příkladu hotelu Thermal představí dílo manželů Machoninových a kritik architektruy Adam Gebrian v mezinárodním kontextu porovná Thermal s podobně kontroverzními budovami a vyzdvihne jeho zásadní kvality. Ve spolupráci s klubem Aeroport organizujeme přednáškové odpoledne s odborníky na dílo manželů Machoninových, kteří se budou věnovat zejména kontrastu původní koncepce hotelu Thermal a jeho současného stavu.

#1

Při sledování kauzy kolem privatizace karlovarského hotelu Thermal jsme získali pocit, že ačkoliv se detailně popisuje politická situace kolem prodeje bazénu a pozemků s ním spojených, média dostatečně neakcentují architektonickou hodnotu tohoto pozdně moderního skvostu nebo to, jaká hrozba pro českou kulturu se za touto transakcí skrývá. Podle ministerstva financí má hotel Thermal investiční deficit a je třeba s ním začít podnikat. Odprodejem bazénu soukromému vlastníkovi a jeho úplným odtržením od hlavní budovy se mají získat prostředky, které by se následně investovaly do hotelu. Souhlasíme sice s tím, že hotel nebyl dostatečně udržován a jeho současná situace není uspokojivá, ale neztotožňujeme se se strategií, s jakou chce Andrej Babiš a předseda představenstva hotelu Thermal, Ivan Chadima, hotel revitalizovat.

Thermal byl už od začátku koncipován jako festivalový palác, jako kongresové centrum a jako veřejná budova pro obyvatele Karlových Varů. S bazénem, který je v současnou chvíli nabízen k odprodeji, se počítalo už v úvodních studiích. Kraj chtěl, aby budovu mohli využívat i místní obyvatelé, a tak byl bazén součástí zadání. Propojení masy hotelu s bazénem v přilehlé stráni vyvažuje solitérní účinek věže a filmových sálů. Budova bazénu ukotvuje Thermal do údolí, a ten tedy netvoří osamocený objekt. Jde o jeden architektonický celek, který není možné roztrhnout. Současný záměr prodat bazén a tím rozšířit komplex na několik vlastníků může znamenat nejen konec využívání bazénu občany Karlových Varů, ale také jeho zánik, a tedy nevratné poškození celé kompozice areálu. Věříme, že postupným ořezáváním zásadních předností hotelu ztrácí celá budova svůj raison d’etre. Dnes, po téměř padesáti letech od položení základního kamene, je navíc u odborné veřejnosti hotel uznáván jako významná a kvalitní stavba, která má kapacity nalákat nejenom lázeňské hosty, ale i milovníky architektury.

Veřejnost si Thermal mylně spojuje s minulým režimem a obdobím normalizace; brutalismus vnímá jako materiální znázornění myšlenek komunismu a ne jako mezinárodní architektonický styl. Mezi světovými odborníky je takováto architektura rozpoznávána pro svoje kvality, ale u nás je tento styl dlouhodobě přehlížen. Musíme si ale uvědomit, že jedinečnost hotelu Thermal tkví právě v tomto sporu. Autoři a jejich tým padesáti zaměstnanců museli v prostředí socialistického státu vyvinout neskutečné úsilí, aby se přiblížili trendům západního světa. Když Věra a Vladimír Machoninovi vyhráli soutěž na stavbu hotelu Thermal, vynutili si tehdy, že před přípravou podrobnějšího projektu vyjedou na studijní cestu po nových evropských kinosálech. Možná kvůli obrovské stavební investici 410 milionů československých korun ministerstvo tuto cestu schválilo. Autoři se vrátili se vzorky materiálů, které chtěli v Thermalu použít, ale které kvůli tehdejší politické situaci nebylo možné objednat ze zahraničí. Architekti proto objížděli české firmy a nutili je, aby potřebné věci vyrobily. V šedesátých letech byli v těchto firmách potomci předválečných řemeslníků – potřebné materiály byly tedy vyrobeny v řemeslné kvalitě první republiky. Zásadní hodnota architektury této doby tkví v tom, že autoři navrhovali vše od základní dispozice budovy přes nábytek až po svítidla a osobně dohlíželi na jejich správné zpracování. Dnes je interiér hotelu poškozen nekontrolovanými rekonstrukcemi devadesátých let, ale hliníkové podhledy nebo obrovské skleněné výplně stále vypadají nadčasově díky tomu, že ve své době šlo o náročné technické invence.

Rozmělněním celé koncepce budovy by se ohrozil i Karlovarský filmový festival, který je s touto budovou po desetiletí neoddělitelně spjat. Prodejem části hotelu by mohlo dojít k omezením, které by narušily chod tohoto kulturního svátku. Andrej Babiš v lednové tiskové konferenci o budoucnosti hotelu Thermal prohlásil, že Karlovarský festival způsobuje hotelu finanční ztráty. Rádi bychom ale připomněli nevyčíslitelnou hodnotu této oslavy kultury a filmového řemesla. Autoři Thermal stavěli jako festivalový palác a inovátorsky přistupovali i k vystavění promítacích sálů, které jsou díky zavěšení na konzolách vzdušné a majestátní. Při představování svých plánů Machoninovi v euforické době pražského jara odpovídali novinářům, že „prostředí Thermalu umožní promítání jen kvalitních snímků a samo vyloučí možnost, aby se v něm někdo odvážil uvádět kýč“. Když Věra Machoninová vzpomíná na dobu, kdy Thermal projektovala, říká: „V šedesátých letech byla ve vzduchu naděje. Tehdy byl v lidech náboj. Pocit, že se to hýbe.“ I díky této naději patří dnes KVIFF do světové špičky, i když byl velký sál zpočátku noční můrou organizátorů, kteří v době normalizační nudy měli problém ho zaplnit. Kvůli velikosti hlavního sálu, který pohodlně pojme 1200 diváků, je Karlovarský festival stále přístupný veřejnosti. Tím se liší od ostatních festivalů stejné úrovně jako Cannes nebo Berlinale a má tedy velmi specifickou atmosféru. Thermal spojuje mladé diváky s baťůžkem s celebritami z celého světa v jejich společné lásce ke kultuře, co povznáší. O tom, že se suchou nohou člověk dostane z pokoje nejen do termálního bazénu, kde „zrovna plave motýlka filmová hvězda F. F.“, ale i do festivalového kina, psali novináři Festivalového deníku KVIFF už v roce 1964. Mít i dnes možnost přejít přímo ze sálu k bazénu, probrat u toho právě zhlédnutý film a možná i zahlédnout svého filmového idola, je pro mnohé zážitek, který si budou dlouho pamatovat.

Tyto vzpomínky jsou tou podstatou, kterou je třeba chránit. Věříme, že to je možné pouze prohlášením tohoto architektonicky cenného objektu za kulturní památku a uvedením budovy do stavu co nejblíže tomu původnímu – co se týče architektury, jeho funkce, tak i jeho nadčasovosti.

Za Respekt Madam tým,

Marie Kordovská & Jan Kordovský