#18

Rozhodnutí Hlavního města Prahy zbourat část pasáže sousedící s Domem bytové kultury na pražském Budějovickém náměstí1 sledujeme jako vnoučata architektů Machoninových s nelibostí. Protože jsme naší babičkou, ing. arch. Věrou Machoninovou, zplnomocněni k jejímu zastupování, rádi bychom na tuto situaci oficiálně zareagovali.

Polouzavřená pasáž v blízkosti Domu bytové kultury byla navržena Věrou Machoninovou už v roce 1969. Machoninová byla původně oslovená hlavním architektem Prahy, aby navrhla centralizovanou prodejnu nábytku. Návrh nakonec vyústil v řešení celého prostoru jako lokálního centra s umístěním nové stanice metra a jejím napojením na okolní výstavbu, která byla součástí širšího projektu pro budoucí Budějovické náměstí. Náměstí architektka koncipovala do propojených prostorových vrstvev, které se měly napojit na obdbně řešené vnitřní uspořádání plánovaných domů. Podlaží vestibulů metra mělo být pulsující pěší komunikací, zatímco horní patro bylo spíše zklidněnou plochou s vloženou zelení. Dnešní koncepce pasáže trpí porevolučními přístavbami, zejména mezi DBK a „velkou“ budovou České spořitelny v sousedství. Zmizela původně plánovaná příčná zelená osa a možné umístění volnočasových aktivit. Zároveň zde chybí společenské centrum – kino, které bylo součástí původních projektů – které by celý horní prostor ovládlo a sloužilo by jako srdce celého náměstí.

Uvědomujeme si, že v současnou situaci je obtížné pasáž v původním záměru pochopit, zbourání jejího překrytí ale považujeme za nejhorší možné řešení současné politováníhodné situace. Odstraněním jedné z úrovní náměstí se disproporčně zdůrazní objem Domu bytové kultury a ostatních věžových domů v okolí a zmizí typická vrstevnatost parteru. Vstupy do DBK z jednotlivých úrovní by rázem působily nekoncepčně a chaoticky, čímž by se ještě více narušil přirozený přístup zákazníků do DBK a nepříznivě se ovlivnil i vstup z úrovně ulice Antala Staška. Přestože je majitelem pasáže Magistrát hlavního města Prahy, má překrytí pasáže společné architektonické i konstrukční prvky s DBK a je jeho organickou součástí. Narušení nosníků tedy přímo ovlivní architekturu sousedního DBK.

Za ideální řešení vzniklé situace, kterou Magistrát zanedbává minimálně od roku 2011, od kdy je prokazatelně vlastníkem této části Budějovického náměstí, a tedy řádným hospodářem svěřeného majetku, považujeme rekonstrukci. Pasáž by měla být doplněná o přirozené prosvětlení a v horní části o zelené plochy, a tak podpořit a zpříjemnit plynulý pohyb chodců v okolí.

Rádi bychom vás pozvali na přednášku o architektuře manželů Machoninových, na které mimo jiné promítneme původní projekty Budějovického náměstí a osobně představíme svůj úhel pohledu na současný problém. Přednáška proběhne zítra, 28. 2., v pražském klubu Centrála v Jateční ulici č. 39 od 19 hodin.

Marie a Jan Kordovští