Respekt Madam?

Iniciativu „Respekt Madam“ založili v červnu roku 2015 vnoučata architektů Machoninových, Marie a Jan ordovští, jako reakci na návrh ministra financí odprodat bazénovou část karlovarského hotelu Thermal a udělat z jeho hlavní budovy profitabilní podnik na úkor festivalové a veřejné funkce stavby. Tento krok jsme učinili nejenom proto, že autorská práva Věry Machoninové byla dlouhodobě přehlížena, ale zejména kvůli pomíjení akrchitektonické a kulturní hodnoty hotelu Thermal. Iniciativu jsme zahájili oficiálním prohlášením, na které jsme následně navázali dlouhodobou mediální kampaní. Zároveň jsme začali kontaktovat historiky, architekty, umělce a další osobnosti. Většina z nich nám vyjádřila oficiální podporu, s některými z nich jsme v průběhu celého roku pořádali přednášková odpoledne, komentované prohlídky hotelu Thermal, koncerty a podobné akce, kterými dodnes upozorňujeme kvalitu práce manželů Machoninových.

Jedna z nejpodstatnějších událostí, kterou jsme zorganizovali, byla naše přítomnost na 50. MFF Karlovy Vary, který byl navrhovanými změnami ve fungování Thermalu přímo ohrožený. I přes tehdejší napjatou situaci mezi vedením hotelu, Thermal-F a. s. spravované ministerstvem financí, na jedné straně a organizátory festivalu a námi na straně druhé, jsme dostali prostor uspořádat několik neoficiálních komentovaných prohlídek hotelu, přednášek a diskusí. I přes improvizovaný charakter procházek a minimální propagaci se každé z těchto vycházek zúčastnilo kolem 80 lidí, stejně jako přednášek v klubu Aeroport.

Tyto naše (guerrilové) aktivity měly ve výsledku velmi pozitivní efekt na celou situaci. Ministr financí opustil od svého původního plánu a naopak se rozhodl investovat do rekonstrukce hotelu. Představenstvo společnosti Thermal-F s začalo vést dialog a autorkou hotelu, Věrou Machoninovou, a následně i se sdružením Respekt Madam, které má od Věry Machoninové plnou moc k jejímu zastupování. V současnou chvíli Ministerstvo kultury jedná o zapsání hotelu Thermal na seznam kulturních památek, připravuje se finanční program na rekonstrukci hotelu a pomalu se vymýšlejí konkrétní architektonické plány, a to ve spolupráci s Věrou Machoninovou a její rodinou. Přestože už pominula vypjatá atmosféra, jaká panovala v polovině loňského roku, situace hotelu není úplně vyřešena, a tak i nadále pokračujeme ve snaze hotel Thermal popularizovat.

Momentálně je tým Respekt Madam čtyřčlenný – kromě sourozenců Kordovských spolupracujeme s grafikem Matějem Polákem a architektem Pavlem Smětákem. Jsme přesvědčeni, že je třeba o kvalitě české pozdně moderní architektury průběžně informovat a nereagovat pouze na akutní ohrožení. Naším dlouhodobým cílem je, aby byl hotel Thermal veřejností chápán v kontextu své doby, aby byl vnímán jako znázornění divokých, nadějných myšlenek 60. let a aby se v rámci kvalitní rekonstrukce, pod dohledem autorky a její rodiny, zdůraznily jeho původní funkce – festivalový palác, kongresové centrum a veřejná budova pro obyvatele Karlových Varů.

Heslo „Respekt Madam“ se před několika lety objevilo nasprejované na zdi u soukromého domu Věry Machoninové pod pražským Strahovem. Myslíme si, že respektování práce manželů Machoninových je ten nejjednodušší způsob, jak ocenit jejich úsilí.