Respekt Madam?

Iniciativu „Respekt Madam“ založili v červnu roku 2015 vnoučata architektů Machoninových, Marie a Jan Kordovští, jako reakci na návrh ministra financí odprodat bazénovou část karlovarského hotelu Thermal a udělat z jeho hlavní budovy profitabilní podnik na úkor festivalové a veřejné funkce stavby. Tento krok jsme učinili nejenom proto, že autorská práva Věry Machoninové byla dlouhodobě přehlížena, ale zejména kvůli pomíjení akrchitektonické a kulturní hodnoty hotelu Thermal. Iniciativu jsme zahájili oficiálním prohlášením, na které jsme následně navázali dlouhodobou mediální kampaní. Zároveň jsme začali kontaktovat historiky, architekty, umělce a další osobnosti. Většina z nich nám vyjádřila oficiální podporu, s některými z nich jsme v průběhu celého roku pořádali přednášková odpoledne, komentované prohlídky hotelu Thermal, koncerty a podobné akce, kterými dodnes upozorňujeme kvalitu práce manželů Machoninových.

Jedna z nejpodstatnějších událostí, kterou organizujeme, je naše každoroční přítomnost na MFF Karlovy Vary, který je navrhovanými změnami ve fungování Thermalu přímo ohrožený. Pravidelně zde pořádáme několik komentovaných prohlídek hotelu, přednášek, diskusí a dalších akcí. Situace kolem hotelu Thermal zůstává nadále velmi nejistá. Ministr financí sice opustil od svého původního plánu a naopak se rozhodl investovat do rekonstrukce hotelu. Představenstvo společnosti Thermal-F má s hotelem vlastní plány, které nadále ignorují autorská práva Věry Machoninové. Bývalý ministr kultury Daniel Herman zároveň z vlastní iniciativy nezařadil hotelu Thermal na seznam kulturních památek, a to přes doporučení vlastní odborné komise. Situace hotelu není vyřešena, a tak i nadále pokračujeme ve snaze hotel Thermal popularizovat a jednat s představenstvem hotelu Thermal.

Momentálně je tým Respekt Madam čtyřčlenný – kromě sourozenců Kordovských spolupracujeme s grafikem Matějem Polákem a architektem Pavlem Smětákem. Jsme přesvědčeni, že je třeba o kvalitě české pozdně moderní architektury průběžně informovat a nereagovat pouze na akutní ohrožení. Naším dlouhodobým cílem je, aby byl hotel Thermal veřejností chápán v kontextu své doby, aby byl vnímán jako znázornění divokých, nadějných myšlenek 60. let a aby se v rámci kvalitní rekonstrukce, pod dohledem autorky a její rodiny, zdůraznily jeho původní funkce – festivalový palác, kongresové centrum a veřejná budova pro obyvatele Karlových Varů.

Heslo „Respekt Madam“ se před několika lety objevilo nasprejované na zdi u soukromého domu Věry Machoninové pod pražským Strahovem. Myslíme si, že respektování práce manželů Machoninových je ten nejjednodušší způsob, jak ocenit jejich úsilí.