O co nám jde?

V současné chvíli je ze staveb manželů Machoninových nejvíce ohrožen hotel Thermal v Karlových Varech. Akciová společnost Thermal-F je 100% vlastněná státem (spadá pod Ministerstvo financí). Je jisté, že objekt je nutné rekonstruovat a nějakým způsobem provozovat. Veškeré dosavadní kroky ze strany státu jsou ale neprůhledné a nereflektují architektonickou hodnotu budovy. Rekonstrukce, tak jak probíhá, nemá architekta, zdaleka nedosahuje umělecké kvality původního návrhu a je technologicky pod průměrem současného hotelového standardu.

Snažíme se na tento fakt poukazovat a seznámit s ním veřejnost. Myslíme si, že by festivalový palác měl být kvalitně a transparentně zrekonstruován a stát se místem pro všechny (včetně místních), ne jen zastávkou pro bohaté turisty z východu.