#27

Vážená paní ministryně,

děkujeme za odpověď na náš otevřený dopis. Určitě se shodneme na tom, že hotel Thermal nutně potřebuje rekonstrukci a jsme rádi, že se k této zásadní investici Ministerstvo financí odhodlalo. Bohužel jsme se ale z Vašeho dopisu nedozvěděli nic nového, Vy i představenstvo Thermal-F reagujete neustále stejnými frázemi a na konkrétní a poměrně základní otázky neodpovídáte. V závěru našeho otevřeného dopisu jsme vám položili 6 otázek, na něž jste nereagovala. Opět je tedy připojujeme do závěru tohoto dopisu.

Uvádíte, že komunikace s naší babičkou „dlouhodobě probíhá” a ač se z naší strany opravdu snažíme, představenstvo společnosti Thermal-F jakékoliv pokusy „zahrává do autu“ a ignoruje veškerou naši snahu o nahlédnutí do projektové dokumentace plánované rekonstrukce. Dle autorského zákona by měla autorka hotelu na rekonstrukci dohlížet. Nerozumíme tomu, proč by měla být takto rozsáhlá rekonstrukce připravována v naprostém utajení, bez architekta nebo i bez informace, kdo finální řešení rekonstrukce vybíral.

V dopise rovněž uvádíte, že se rekonstrukce týká pouze vnější části domu. Jak si tedy máme vysvětlit nové vzorové pokoje, architektonicky podprůměrné, kterými se hotel Thermal chlubí? Rovněž jsme velmi skeptičtí k čerpání z dotačního programu Zelená úsporám, jehož podmínky na technologické provedení rozhodně nejsou v souladu se zachováním architektonických kvalit tak složité stavby, jako je hotel Thermal. Nemáme nejmenší problém s dotováním rekonstrukce z rozpočtu EU, jsme ale přesvědčení, že by provozovatel hotelu měl spíše aspirovat na finance z rozpočtu pro ochranu a propagaci kulturních památek.

Ve své odpovědi zmiňujete i „výměnu opotřebeného vybavení interiérů“. V této souvislosti jsme například zhrozeni stavem, ve kterém se nachází původní nábytek navržený našimi prarodiči přímo pro festivalový palác Thermal. Proč finance na část rekonstrukce nejdou do repasování, nebo alespoň do důstojného uskladnění původního vybavení hotelu? Křesla se v současnou chvíli nachází poházená v prostorách bazénové kavárny v podmínkách, ve kterých nemohou dlouhou dobu přežít. Pokud by vedení hotelu nemělo kapacity na dostatečnou péči o tento autorský nábytek, nabízíme, že se se skupinou dobrovolníků pokusíme na své náklady nábytek shromáždit na suché místo, očistit a v rámci možností zakonzervovat – než dojde k jeho totálnímu rozkladu.

Rovněž jsme alarmováni situací okolo plánované rekonstrukce a provozu bazénové části hotelu. Z informací, které jsou dostupné, vyplývá, že z architektonicky nejhodnotnější části celého komplexu vznikne nevkusný akvapark s prvky typu „ceremoniální sauna“. Opět se musíme ptát – kdo je architektem této rekonstrukce? Dostane autorka možnost rekonstrukci konzultovat? Jak konkrétně se bude nakládat s padesátimetrovým bazénem? Za jakých podmínek bude společnost Saunia bazén provozovat? Kdo a dle jakých kritérií provozovatele vybíral?

Celý komplex hotelu Thermal je státním majetkem, primárně je ale veřejným prostorem v centru Karlových Varů. Jsme přesvědčeni o tom, že by dům měl sloužit a nabízet služby jak návštěvníkům města, tak jeho obyvatelům. Veškeré záměry by se měly konzultovat s odborníky, a hlavně karlovarskou veřejností. V tuto chvíli je z našeho pohledu Thermal a atmosféra kolem něj jen další neprůhlednou černou dírou, která ve veřejnosti vyvolává skepsi k věcem veřejným.

Moc rádi se s Vámi osobně setkáme, nastíníme náš pohled na věc a poukážeme na desítky, stovky konkrétních problémů a případných řešení, které v Thermalu vidíme. Kontakty na nás přikládáme níže, rádi se přizpůsobíme Vašemu harmonogramu. Tuto snahu však vyvíjíme již pátým rokem – nátlak přes média a sociální sítě je bohužel to jediné, co vyvolává nějakou reakci.

Zároveň prosíme o zodpovězení těchto základních otázek, na které jste ve své odpovědi nereagovla:

– Proč v médiích tvrdíte, že komunikujete s Věrou Machoninovou, když to není pravda?
– Kdo je architektem plánované rekonstrukce?
– Za jakých podmínek bude společnost Saunia provozovat bazénovou část hotelu?
– Kdo a jakým způsobem provozovatele vybíral?
– Jak hodlá Thermal naložit s autorským nábytkem, který ješte v hotelu zůstal?
– Kdy zveřejníte nebo poskytnete k nahlédnutí projekty rekonstrukce?
– Thermal je protkaný nejlepším uměním své doby – například monumentálními sochami od Miloslava Chlupáče, sklářským uměním Reného Roubíčka, grafickým designem Jiřího Rathauského nebo skleněnými instalacemi od dua Libenský-Brychtová. Valná většina jejich děl je však v současnosti v dezolátním stavu, schovaná za nevkusným sádrokartonem nebo zcela ztracena. Jak umělecká díla plánujete zachovat?

S pozdravem,

Marie a Jan Kordovští
vnoučata Věry a Vladimíra Machoninových

respektmadam@gmail.com
Marie: 732 620 769
Jan: 732 547 377
RespektMadam.cz