#29

Stanovisko Marie a Jana Kordovských, vnoučat arhitektů Věry a Vladimíra Machoninových, k tiskové zprávě Ministerstva financí ČR z 10. 8. 2020

Na konci července proběhla neformální schůzka s ministryní financí, na které jsme se dohodli, že nebudeme medializovat její výsledky. Veskrze se z našeho pohledu dá říct, že to, jak rekonstrukce probíhá, považujeme za selhání českého státu v přístupu ke svému kulturnímu dědictví.

K tiskové zprávě jsou připojeny fotky již asi čtvrté verze pokojů nebo vizualizací bazénu. Doposud ale neproběhly téměř žádné konzultace projektů s autorem. Můžeme tedy jenom zopakovat to, co říkáme od roku 2015 – rekonstrukci schází jakákoliv vize, se kterou by se k výjimečné architektuře Thermalu přistupovalo, a je lepená dohromady „salámovou metodou“. Přestože se zveřejněné materiály s každou další verzí o trochu zlepšují, opravdu nám přijde jednodušší celou akci svěřit někomu, kdo domu rozumí a ctí ho, než jet netransparentní metodu pokus omyl.

Za velkou prohru považujeme, že padesátimetrový bazén byl příčně rozdělen na několik menších částí. Neztrácíme ale naději, že alespoň nadcházejíci fáze rekonstrukce veřejných částí budovy bude probíhat ve spolupráci s naší babičkou nebo že se podaří zrestaurovat umělecká díla, která jsou nedílnou součástí festivalového paláce Thermal.