#24

Tisková zpráva: Německý odborník na brutalismus představí hotel Thermal ve světovém kontextu

Brutalistická architektura v 60. a 70. letech ovládala celý svět a karlovarský hotel Thermal byl významnou součástí tohoto trendu. Německý teoretik architektury, Felix Torkar, spolupracuje 
na projektu SOS Brutalism, který globálně monitoruje brutalistické stavby a upozorňuje na jejichšpatný stav. Ve čtvrtek 15. 11. v 18 hodin promluví v karlovarském klubu Peklo o hotelu Thermal v kontextu světové architektury a poradí, jak s podobnými stavbami zacházet v 21. století.

Nejenom hotel Thermal, ale i další brutalistické stavby ve světě prožívají turbulentní období. Dlouho potřebné rekonstrukce zasahují do architektury staveb více či méně invazivním způsobem. Felix Torkar představí brutalismus jako styl a zaměří se na úspěšné současné zásahy, které ctí původní architekturu staveb – přestože v případě brutalismu jde často o velké sousto. Zároveň neopomene ty nejsmutnější příběhy, mezi které momentálně patří i příběh hotelu Thermal.

Hotelový komplex Thermal je totiž před zásadní rekonstrukcí, která nebere v potaz původní architekturu stavby. To si myslí vnoučata architektů Machoninových, Jan 
a Marie Kordovští, kteří už několik let upozorňují na výjimečnou pozdně moderní architekturu hotelu a kteří Felixe Torkara do Karlových Varů pozvali. Jejich prarodiče, vyprojektovali hotel Thermal v 60. letech, v době uvolněné politické atmosféry. Měli tedy možnost nejenom hledat inspiraci v zahraničí, rozvázané poměry v zemi jim zároveň umožnili skrz svoji architekturu vyjádřit aktuální myšlenky svobody a naděje. Nadnesené dispozice, prostorné interiéry, autorský nábytek, popřípadě vzdušné propojení interéru s exteriérem pomocí velkoformátových skel naznačovalo nutnost transparentnosti, možnosti dialogu a volné proudění myšlenek mezi lidmi. Machoninovi také používali na svou dobu invenční materiály, o kterých se dozvěděli na svých studijních cestách, popřípadě ve Výzkumném ústavu materiálů. Dnes se tyto detaily v interiéru hotelu nachází pouze těžko, blížící se rekonstrukce zasáhne i zbývající prvky, které v Thermalu alespoň částečně připomínaly původní záměr architektů.

SOS Brutalism je narůstající databáze brutalistických staveb, která momentálně čítá přes 
1100 objektů. Projekt Deutsches Architekturmuseum vytvořil platformu SOS Brutalism jako místo, kde se můžou setkávat a inspirovat lidé, kteří bojují za záchranu zanedbaných a často nenáviděných „betonových monster“. Obvykle jde o výjimečně kvalitní případy dobové architektury, která byla 
z politických a dalších důvodů dlouhodobě zanedbávána. SOS Brutalism projekty prezentuje i jako putovní výstavu, v roce 2017 vydala také obsáhlou publikaci mapující ty nejvýznamnější brutální stavby.

Na akci spolupracuje Kancelář architekta města Karlovy Vary a Nadace Via.

Kdy:
čtvrtek 15. 11. v 18 hodin

Kde:
Klub Peklo
vstup se nachází v přízemí hotelu Thermal