#25

Oficiální vyjádření Marie a Jana Kordovských, vnoučat architektů Machoninových, k zrušení památkové ochrany OD Kotva

Jen s úzkostí a bezmocí lze sledovat, jak výjimečné příklady poválečné architektury v České republice mizí ve prospěch podnikatelských záměrů – namátkou Hotel Praha, OD Ještěd, Transgas, hotel Thermal a teď OD Kotva. To všechno jsou stavby, které za podivných okolností nezískaly statut památky. Bohužel, památkový zákon je v současnou dobu jediný způsob, jak podobné stavby zachovat do doby, než společnost dospěje k jejich objektivnímu zhodnocení. Je to ale způsob velmi nedokonalý, zejména kvůli slabosti památkové péče. Ta není schopná čelit zvůli ministrů, kteří nerespektují svoje vlastní odborné orgány. Ministr kultury Staněk jako již několikátý v řadě ministrů upřednostňuje ekonomické zájmy majitele stavby, místo její výjimečné architektonické hodnoty.

Je sice pravda, že majitelé OD Kotva částečně komunikují s naší babičkou, Ing. arch. Věrou Machoninovou, a to prostřednictvím rodiny. Byly jí dány ke schválení části rekonstrukce, ale pouze potom, co se v neudržitelně špatném návrhu objevily na úřadech ke schválení. S úžasem také sledujeme skupinu mladých architektů, kteří ztvárňují vnitřek domu. Sami se autorce nepředstavili a pouze splňují požadavky investora. Z našeho zběžného kontaktu s projekty na rekonstrukci je zřejmé, že přestaba Kotvy neproběhne formou uceleného rukopisu celistvého architekta. Nejedná se o klidný tok myšlenek se sjednocujícím motivem – tedy něco, čím byla Kotva charakteristická – ale jde o trsy nápadů mladých architektů, pokud možno co nejvíce výstředních a upoutávajících.

Upřímně doufáme, že zrušení památkové ochrany je opravdu procesuální záležitostí, jak tvrdí mluvčí Ministerstva kultury, a že se v brzké době dočkáme zaslouženého prohlášení OD Kotva za památku. Pokud se tak nestane, přijdeme o poslední záruku, která by pomohla zachovat původní pozdně moderní architekturu OD Kotva v co nejširší míře.