#14

Po čase vás opět prosíme o podporu našich snah prohlásit hotel Thermal v Karlových Varech státem chráněnou památkou. Hotel v 60. letech 20. století vyprojektovali naši prarodiče, manželé Machoninovi. Bez památkové ochrany hrozí hotelu postupná likvidace.

O Thermalu jsme začali veřejně mluvit přesně před dvěma lety. Tehdy hrozilo, že Ministerstvo financí, které Thermal vlastní, odprodá bazénovou část hotelu Thermal. Z tohoto plánu naštěstí sešlo. Vedení hotelu ale od té doby bazén ignoruje, popřípadě napomáhá k jeho postupné likvidaci. Zanedbávání bazénu vyvětluje představenstvo tím, že je připravována rekonstrukce hlavní budovy. Přestože jsme rádi, že Ministerstvo financí uvolnilo na rekonstrukci peníze, znepokojuje nás její průběh. Projekty na tuto rekonstrukci byly bez veřejné soutěže zadané firmě VPÚ Deco, která je zpracovává bez architekta, respektive za dohledu ing. arch. Zdeňka Žilky. Kvalita těchto projektů je mizivá a rozhodně nebere v potaz architektonický styl našich prarodičů. Abychom byli úplně upřímní, takováto rekonstrukce by byla pro původní architketuru a interiéry Thermalu likvidační. Zde bychom rádi dodali, že VPÚ Deco a ing. arch. Zdeněk Žilka v současnosti rekonstruují Národní muzeum, kde situace probíhá velmi podobně.

Dalším aspektem, který je třeba zdůraznit, je možnost, že Karlovarský filmový festival nebude mít v roce 2018 kde pobývat. Oproti původním slibům se spekuluje, že Thermal nebude rekonstruován ve fázích od festivalu do festivalu, ale zavře se úplně. Hotel Thermal byl projektován jako festivalový palác přímo pro potřeby KVIFF. Uznáváme, že v současném stavu začíná Thermal být pro festival problematický, ale pokud rekonstrukce bude nadále probíhat v současném duchu, bez kvalitního architektonického zpracování, situace se nezlepší ani po rekonstrukci. Vynechání jedné sezóny by pro KVIFF mohlo být likvidační. Velký sál hotelu Thermal má kapacitu 1200 lidí a je v tomto ohledu nenahraditelný.

Reportéři ČT v pondělí 24. 4. odvysílali o Thermalu reportáž, kde je celá situace detailně vysvětlena. Rádi bychom zde dodali, že ČT musí být názorově vyvážená a korektní – dle našeho pozorování je celá situace mnohem vážnější, než se z reportáže zdá: Reportéři ČT – Památkáři se bojí přestavby hotelu Thermal

Způsob Vaší podpory necháme na Vašem uvážení. Uvítáme cokoliv – dopis ministrovi kultury, veřejné prohlášení, status na Facebooku, sdílení odkazu na reportáž nebo i zmínku kamarádům v hospodě. V situaci, kdy se na Vinohdadské ulici boří Transgas, v Dejvicích telefonní ústředna nebo na Václavském náměstí dům na rohu Opletalovy ulice, není možné tolerovat, aby stát neochraňoval veřejný majetek a upřednostňoval obchodní zájmy jeho správců. O to víc, pokud jde o výjimečnou a nenahraditelnou architekturu 60. let.

Jediný způsob, jak zachránit hotel Thermal, je prohlásit ho za památku. Pokud se tak nestane, brzy už nebude co chránit.

Za tým Respekt Madam,
Marie a Honza Kordovští