#29

Stanovisko Marie a Jana Kordovských, vnoučat arhitektů Věry a Vladimíra Machoninových, k tiskové zprávě Ministerstva financí ČR z 10. 8. 2020

Na konci července proběhla neformální schůzka s ministryní financí, na které jsme se dohodli, že nebudeme medializovat její výsledky. Veskrze se z našeho pohledu dá říct, že to, jak rekonstrukce probíhá, považujeme za selhání českého státu v přístupu ke svému kulturnímu dědictví.

K tiskové zprávě jsou připojeny fotky již asi čtvrté verze pokojů nebo vizualizací bazénu. Doposud ale neproběhly téměř žádné konzultace projektů s autorem. Můžeme tedy jenom zopakovat to, co říkáme od roku 2015 – rekonstrukci schází jakákoliv vize, se kterou by se k výjimečné architektuře Thermalu přistupovalo, a je lepená dohromady „salámovou metodou“. Přestože se zveřejněné materiály s každou další verzí o trochu zlepšují, opravdu nám přijde jednodušší celou akci svěřit někomu, kdo domu rozumí a ctí ho, než jet netransparentní metodu pokus omyl.

Za velkou prohru považujeme, že padesátimetrový bazén byl příčně rozdělen na několik menších částí. Neztrácíme ale naději, že alespoň nadcházejíci fáze rekonstrukce veřejných částí budovy bude probíhat ve spolupráci s naší babičkou nebo že se podaří zrestaurovat umělecká díla, která jsou nedílnou součástí festivalového paláce Thermal.

#28

Včera jsme se dozvěděli, že v pátek v 11 hodin proběhne v Thermalu tisková konference ohledně plánované rekonstrukce hotelové i bazénové části. Účastnit se jí bude jak ministryně financí Schillerová, tak premiér Babiš. Máme na ně spousty otázek, ale akce je pouze pro akreditované novináře, díky kterým se k nám tato informace vůbec dostala.

Vážení novináři, pokud budete mít příležitost, zeptejte se, prosím, svých poslanců, ministrů, premiérů:

⁃ Uvědomují si správci Thermalu kulturní hodnotu domu, se kterým pracují?
⁃ Bude zachován padesátimetrový bazén u kavárny?
⁃ Kdo je architektem rekonstrukce bazénu?
– Proč stát investuje do wellness centra u bazénu, které následně pronajme soukromé firmě, když si nedávno nákladně vybudoval wellness v suterénu hotelu Thermal? Nadto ve městě, kde má vlastní wellness centrum každý věší hotel?
⁃ Kdo je architektem rekonstrukce hotelu?
⁃ Bude Thermal konzultovat projekty s architektkou domu Machoninovou? Kdy a jakým způsobem?
⁃ Jakým způsobem se bude zacházet s původním nábytkem navrženým přímo Thermal?
⁃ Jak bude naloženo s uměleckými díly vně i uvnitř domu?
⁃ Jakým způsobem byli vybráni autoři vzorových pokojů?
– Budou se pokoje opravdu rekonstruovat ve stylu vzorových pokojů, které jsou svojí kvalitou hluboko pod průměrem čtyřhvězdičkového standardu?

Zároveň pro kontext níže přidáváme náš zestručněný příběh. Pokud by Vás zajímaly konkrétní zdroje níže uvedeného a mnoho dalších detailů, které jsme za posledních pět let posbírali, kontaktujte nás, prosím. Rádi vše předáme.

Po volbách v roce 2014 se tehdejší ministr financí Babiš vydal do Karlových Varů na obhlídku hotelu Thermal. Byl zhrozen jeho stavem a hned na místě prohlásil, že by rád tehdy ještě funkční bazén prodal arabskému šejkovi – na kasino nebo domov důchodců. V ten moment jsme se s naší dnes devadesátiletou babičkou Věrou Machoninovou dohodli, že se pokusíme tomuto plánu zabránit. Padesátimetrový venkovní bazén s kavárnou byl totiž naší „bábou“ (nemá ráda, když jí říkáme babička) a dědou Vladimírem navržen tak, aby celoročně sloužil karlovarské veřejnosti. Zároveň je nedílnou, dle mnohých historiků architektury i tou nejkvalitnější, součástí celého komplexu. Jeho prodej by zcela jistě znamenal demolici nebo totální znehodnocení unikátního architektonického díla a jedinečného řešení hotelového bazénu, který byl se svým thermalním výhřevem a s jedním z nejlepších výhledů na Karlovy Vary jednoduše výjimečný. Ministerstvo financí opravdu vypsalo soutěž na prodej bazénové části, ale přihlásil se do ní jediný zájemce, a následně byla, i díky nátlaku veřejnosti, soutěž zrušena. Následoval rychlý, ale velmi důkladný sled akcí pod taktovkou představenstva hotelu, které dovedly bazén i kavárnu do současného katastrofálního stavu.

V mezičase se zároveň na Ministerstvu financí zrodil plán na celkovou rekonstrukci hotelu. Ten ji zcela bezpochyby potřebuje, během 40 let své existence se na původní technologie sáhlo jen málokdy. Ministerstvu se bohužel velmi komplikovaným procesem podařilo, že rekonstrukci provede „stavařská“ firma s pramálem zkušeností, která si zároveň sama vypracovala podmínky výběrového řízení zhotovitele. Navíc celá rekonstrukce probíhá bez dohledu architekta. V celkem 18 fázích se k této unikátní budově bude přistupovat nekoncepčně, po částech, salámově. Krása celé budovy však spočívá v její jednotnosti, promyšlenosti a unikátních technologických řešeních.

V průběhu celého procesu jsme se nesčetněkrát snažili upozornit na nedostatky, které celý proces má. Zároveň se velmi aktivně snažíme, aby se naše babička, autorka budovy, mohla vyjádřit k plánovaným zásahům do domu, který zná nejlépe ze všech. Chceme, aby hotel Thermal přestal být černou dírou Karlových Varů, chceme aby sloužil místním a aby mohli být hrdí na fakt, že mají ve městě architekturu světové úrovně. Na žádný z našich pokusů jsme však nedostli konstruktivní reakci. Otevřené dopisy i osobní setkání jsou vyplněny prázdními frázemi.

Z veřejně dostupných zdrojů se průběžně dozvídáme, že interiéry pokojů navrhuje člověk, který na objednávku vypracoval posudek, kterým ministr kultury Herman zvrátil rozhodnutí své vlastní odborné komise o prohlášení Thermalu za památku. Stavební úpravy mají nasmlouvané firmy, které sponzorují hnutí ANO a stát tají, za jakých podmínek bude soukromá firma Saunia, která rovněž vzešla z výběrového řízení o jednom účastníkovi, provozovat bazénovou část. V představenstvu společnosti Thermal–F se objevují přední činovníci ANO a odpovědi na jakékoliv naše dotazy jsou znovu a znovu zahrávány do kouta. Dle médií s architektkou Machoninovou probíhá čilá komunikace, jsme ale připraveni zveřejnit emailovou komunikaci, která vždy bez výsledku končí naším pokusem o schůzku nebo žádostí o zveřejnění či alespoň možnost nahlédnutí do projektu.

Za posledních 5 let se ale hlavně snažíme o přiblížení divokého příběhu Thermalu veřejnosti. Provedli jsme tisíce lidí skrz a okolo celého komplexu, prokřižovali jsme republiku i zahraničí a přednášeli jsme na desítkách akcí. Lidem není jedno, co se s jejich veřejným prostorem děje, což nás naplňuje energií pokračovat. Pak ale vždy přijde probuzení ve formě apatie státu k velkým gestům nebo alespoň ke komunikaci. Vše zde končí kšeftem.

Marie a Jan Kordovští
vnoučata Věry a Vladimíra Machoninových

respektmadam@gmail.com
Marie: 732 620 769
Jan: 732 547 377

#27

Vážená paní ministryně,

děkujeme za odpověď na náš otevřený dopis. Určitě se shodneme na tom, že hotel Thermal nutně potřebuje rekonstrukci a jsme rádi, že se k této zásadní investici Ministerstvo financí odhodlalo. Bohužel jsme se ale z Vašeho dopisu nedozvěděli nic nového, Vy i představenstvo Thermal-F reagujete neustále stejnými frázemi a na konkrétní a poměrně základní otázky neodpovídáte. V závěru našeho otevřeného dopisu jsme vám položili 6 otázek, na něž jste nereagovala. Opět je tedy připojujeme do závěru tohoto dopisu.

Uvádíte, že komunikace s naší babičkou „dlouhodobě probíhá” a ač se z naší strany opravdu snažíme, představenstvo společnosti Thermal-F jakékoliv pokusy „zahrává do autu“ a ignoruje veškerou naši snahu o nahlédnutí do projektové dokumentace plánované rekonstrukce. Dle autorského zákona by měla autorka hotelu na rekonstrukci dohlížet. Nerozumíme tomu, proč by měla být takto rozsáhlá rekonstrukce připravována v naprostém utajení, bez architekta nebo i bez informace, kdo finální řešení rekonstrukce vybíral.

V dopise rovněž uvádíte, že se rekonstrukce týká pouze vnější části domu. Jak si tedy máme vysvětlit nové vzorové pokoje, architektonicky podprůměrné, kterými se hotel Thermal chlubí? Rovněž jsme velmi skeptičtí k čerpání z dotačního programu Zelená úsporám, jehož podmínky na technologické provedení rozhodně nejsou v souladu se zachováním architektonických kvalit tak složité stavby, jako je hotel Thermal. Nemáme nejmenší problém s dotováním rekonstrukce z rozpočtu EU, jsme ale přesvědčení, že by provozovatel hotelu měl spíše aspirovat na finance z rozpočtu pro ochranu a propagaci kulturních památek.

Ve své odpovědi zmiňujete i „výměnu opotřebeného vybavení interiérů“. V této souvislosti jsme například zhrozeni stavem, ve kterém se nachází původní nábytek navržený našimi prarodiči přímo pro festivalový palác Thermal. Proč finance na část rekonstrukce nejdou do repasování, nebo alespoň do důstojného uskladnění původního vybavení hotelu? Křesla se v současnou chvíli nachází poházená v prostorách bazénové kavárny v podmínkách, ve kterých nemohou dlouhou dobu přežít. Pokud by vedení hotelu nemělo kapacity na dostatečnou péči o tento autorský nábytek, nabízíme, že se se skupinou dobrovolníků pokusíme na své náklady nábytek shromáždit na suché místo, očistit a v rámci možností zakonzervovat – než dojde k jeho totálnímu rozkladu.

Rovněž jsme alarmováni situací okolo plánované rekonstrukce a provozu bazénové části hotelu. Z informací, které jsou dostupné, vyplývá, že z architektonicky nejhodnotnější části celého komplexu vznikne nevkusný akvapark s prvky typu „ceremoniální sauna“. Opět se musíme ptát – kdo je architektem této rekonstrukce? Dostane autorka možnost rekonstrukci konzultovat? Jak konkrétně se bude nakládat s padesátimetrovým bazénem? Za jakých podmínek bude společnost Saunia bazén provozovat? Kdo a dle jakých kritérií provozovatele vybíral?

Celý komplex hotelu Thermal je státním majetkem, primárně je ale veřejným prostorem v centru Karlových Varů. Jsme přesvědčeni o tom, že by dům měl sloužit a nabízet služby jak návštěvníkům města, tak jeho obyvatelům. Veškeré záměry by se měly konzultovat s odborníky, a hlavně karlovarskou veřejností. V tuto chvíli je z našeho pohledu Thermal a atmosféra kolem něj jen další neprůhlednou černou dírou, která ve veřejnosti vyvolává skepsi k věcem veřejným.

Moc rádi se s Vámi osobně setkáme, nastíníme náš pohled na věc a poukážeme na desítky, stovky konkrétních problémů a případných řešení, které v Thermalu vidíme. Kontakty na nás přikládáme níže, rádi se přizpůsobíme Vašemu harmonogramu. Tuto snahu však vyvíjíme již pátým rokem – nátlak přes média a sociální sítě je bohužel to jediné, co vyvolává nějakou reakci.

Zároveň prosíme o zodpovězení těchto základních otázek, na které jste ve své odpovědi nereagovla:

– Proč v médiích tvrdíte, že komunikujete s Věrou Machoninovou, když to není pravda?
– Kdo je architektem plánované rekonstrukce?
– Za jakých podmínek bude společnost Saunia provozovat bazénovou část hotelu?
– Kdo a jakým způsobem provozovatele vybíral?
– Jak hodlá Thermal naložit s autorským nábytkem, který ješte v hotelu zůstal?
– Kdy zveřejníte nebo poskytnete k nahlédnutí projekty rekonstrukce?
– Thermal je protkaný nejlepším uměním své doby – například monumentálními sochami od Miloslava Chlupáče, sklářským uměním Reného Roubíčka, grafickým designem Jiřího Rathauského nebo skleněnými instalacemi od dua Libenský-Brychtová. Valná většina jejich děl je však v současnosti v dezolátním stavu, schovaná za nevkusným sádrokartonem nebo zcela ztracena. Jak umělecká díla plánujete zachovat?

S pozdravem,

Marie a Jan Kordovští
vnoučata Věry a Vladimíra Machoninových

respektmadam@gmail.com
Marie: 732 620 769
Jan: 732 547 377
RespektMadam.cz

#26

Otevřený dopis představenstvu hotelu Thermal a ministryni financí Aleně Schillerové

Vážení,

již několik let se snažíme upozorňovat na kvalitu architektury festivalového paláce Thermal. Mnohokrát jsme popisovali komplikovaný příběh Thermalu a nesmírné úsilí našich prarodičů, manželů Machoninových, které do jeho projektování vložili. Pyšnili jsme se úctou, jakou jejich architektura získává od českých i světových odborníků a nostalgickým nadšením (karlovarské) veřejnosti. Přesto jsme vždy znova zhrozeni, když sledujeme, jakým směrem se ubírá jeho osud.

Často slýcháme, že se svými aktivitami snažíme rekonstrukci Thermalu zabránit a že ze stavby chceme udělat skanzen zastaralých technologií. To samozřejmě není naším cílem. Thermal je složitá stavba, která si zaslouží soustředěnou pozornost a rozvážné rozhodování nad tím, jak jej zmodernizovat co nejlépe. Rekonstrukce paláce, kterému se jeho architekti denně věnovali čtrnáct let, nelze provést bez ucelené koncepce a pečlivého dohledu nad každým rozhodnutím.

Nadcházející rekonstrukce je jedinečnou příležitostí, jak ve Varech znovu vytvořit něco výjimečného. Prostor, který zvládne nápor áčkového filmového festivalu, se ctí přivítá světové celebrity, ale který nepohrdne ani baťůžkáři, vystoupením místního dramatického kroužku nebo rodinným obědem karlovaráků. Bohužel, v současnou chvíli vše naznačuje tomu, že tato příležitost bude promarněna. To málo, co o nadcházející rekonstrukci víme, nás skličuje. Projekty zůstávají zahaleny tajemstvím. Přes veškerou naši snahu je neviděla ani naše babička, Věra Machoninová, ani zastupitelstvo Karlových Varů, natož pak veřejnost, které ve finále tato státní budova patří. Vzorové pokoje, kterými se chlubíte v médiích, absolutně nedosahují kvalit, které by Thermal mohl mít.

Již přes rok se snažíme a vyzýváme představenstvo společnosti Thermal-F o zveřejnění, či alespoň poskytnutí projektů chystané a probíhající rekonstrukce. Představenstvo přitom tvrdí, že žádné plány nemá a nemůže je proto ukázat. Z veřejně dostupných zdrojů a probíhajících prací je ale jasné, že takové plány existují. Nejenom, že je z pohledu autorského práva povinnost představenstva projekty poskytnout. Současně věříme, že při investicích v rozsahu tři čtvrtě miliardy korun, o kterém Ministerstvo financí mluví, by měly existovat alespoň základní kontrolní mechanismy. Po naší poslední návštěvě Karlovarského filmového festivalu jsme byli svědky takového rozsahu destrukce obou budov Thermalu, že si jí dovolíme označit za systematickou.

Tímto apelujeme na zodpovědné osoby k „odtajnění” připravovaných projektů, zveřejnění provozovatele bazénové části, který je ministertvu finacní již rok znám (Schillerová, iDnes, 17/7/18), a rovněž vyzýváme k větší spolupráci s městem Karlovy Vary, odborníky a veřejností.

Zároveň žádáme společnost Thermal F k zodpovězení těchto základních otázek:

– Kdo je architektem plánované rekonstrukce?
– Kdo a jakou formou bude provozovat bazénovou část hotelu?
– Jak hodlá Thermal naložit s autorským nábytkem, který ješte v hotelu zůstal?
– Kdy zveřejníte nebo poskytnete k nahlédnutí projekty rekonstrukce?
– Proč v médiích tvrdíte, že komunikujete s Věrou Machoninovou, když to není pravda?
– Thermal je protkaný nejlepším uměním své doby – například monumentálními sochami od Miloslava Chlupáče, sklářským uměním Reného Roubíčka, grafickým designem Jiřího Rathouského nebo skleněnými instalacemi od dua Libenský-Brychtová. Valná většina jejich děl je však v současnosti v dezolátním stavu, schovaná za nevkusným sádrokartonem nebo zcela ztracena. Jak umělecká díla plánujete zachovat?

Mrzí nás, že se opět musíme uchýlit k takto dramatickým vyjádřením a akcím. Přes veškerou naši snahu o civilizovanou a plodnou komunikaci se zástupci hotelu Thermal nám ale k naší lítosti nezbývá nic jiného.

Marie a Jan Kordovští
vnoučata Věry a Vladimíra Machoninových

respektmadam@gmail.com
Marie: 732 620 769
Jan: 732 547 377
RespektMadam.cz

#25

Oficiální vyjádření Marie a Jana Kordovských, vnoučat architektů Machoninových, k zrušení památkové ochrany OD Kotva

Jen s úzkostí a bezmocí lze sledovat, jak výjimečné příklady poválečné architektury v České republice mizí ve prospěch podnikatelských záměrů – namátkou Hotel Praha, OD Ještěd, Transgas, hotel Thermal a teď OD Kotva. To všechno jsou stavby, které za podivných okolností nezískaly statut památky. Bohužel, památkový zákon je v současnou dobu jediný způsob, jak podobné stavby zachovat do doby, než společnost dospěje k jejich objektivnímu zhodnocení. Je to ale způsob velmi nedokonalý, zejména kvůli slabosti památkové péče. Ta není schopná čelit zvůli ministrů, kteří nerespektují svoje vlastní odborné orgány. Ministr kultury Staněk jako již několikátý v řadě ministrů upřednostňuje ekonomické zájmy majitele stavby, místo její výjimečné architektonické hodnoty.

Je sice pravda, že majitelé OD Kotva částečně komunikují s naší babičkou, Ing. arch. Věrou Machoninovou, a to prostřednictvím rodiny. Byly jí dány ke schválení části rekonstrukce, ale pouze potom, co se v neudržitelně špatném návrhu objevily na úřadech ke schválení. S úžasem také sledujeme skupinu mladých architektů, kteří ztvárňují vnitřek domu. Sami se autorce nepředstavili a pouze splňují požadavky investora. Z našeho zběžného kontaktu s projekty na rekonstrukci je zřejmé, že přestaba Kotvy neproběhne formou uceleného rukopisu celistvého architekta. Nejedná se o klidný tok myšlenek se sjednocujícím motivem – tedy něco, čím byla Kotva charakteristická – ale jde o trsy nápadů mladých architektů, pokud možno co nejvíce výstředních a upoutávajících.

Upřímně doufáme, že zrušení památkové ochrany je opravdu procesuální záležitostí, jak tvrdí mluvčí Ministerstva kultury, a že se v brzké době dočkáme zaslouženého prohlášení OD Kotva za památku. Pokud se tak nestane, přijdeme o poslední záruku, která by pomohla zachovat původní pozdně moderní architekturu OD Kotva v co nejširší míře.

#24

Tisková zpráva: Německý odborník na brutalismus představí hotel Thermal ve světovém kontextu

Brutalistická architektura v 60. a 70. letech ovládala celý svět a karlovarský hotel Thermal byl významnou součástí tohoto trendu. Německý teoretik architektury, Felix Torkar, spolupracuje 
na projektu SOS Brutalism, který globálně monitoruje brutalistické stavby a upozorňuje na jejichšpatný stav. Ve čtvrtek 15. 11. v 18 hodin promluví v karlovarském klubu Peklo o hotelu Thermal v kontextu světové architektury a poradí, jak s podobnými stavbami zacházet v 21. století.

Nejenom hotel Thermal, ale i další brutalistické stavby ve světě prožívají turbulentní období. Dlouho potřebné rekonstrukce zasahují do architektury staveb více či méně invazivním způsobem. Felix Torkar představí brutalismus jako styl a zaměří se na úspěšné současné zásahy, které ctí původní architekturu staveb – přestože v případě brutalismu jde často o velké sousto. Zároveň neopomene ty nejsmutnější příběhy, mezi které momentálně patří i příběh hotelu Thermal.

Hotelový komplex Thermal je totiž před zásadní rekonstrukcí, která nebere v potaz původní architekturu stavby. To si myslí vnoučata architektů Machoninových, Jan 
a Marie Kordovští, kteří už několik let upozorňují na výjimečnou pozdně moderní architekturu hotelu a kteří Felixe Torkara do Karlových Varů pozvali. Jejich prarodiče, vyprojektovali hotel Thermal v 60. letech, v době uvolněné politické atmosféry. Měli tedy možnost nejenom hledat inspiraci v zahraničí, rozvázané poměry v zemi jim zároveň umožnili skrz svoji architekturu vyjádřit aktuální myšlenky svobody a naděje. Nadnesené dispozice, prostorné interiéry, autorský nábytek, popřípadě vzdušné propojení interéru s exteriérem pomocí velkoformátových skel naznačovalo nutnost transparentnosti, možnosti dialogu a volné proudění myšlenek mezi lidmi. Machoninovi také používali na svou dobu invenční materiály, o kterých se dozvěděli na svých studijních cestách, popřípadě ve Výzkumném ústavu materiálů. Dnes se tyto detaily v interiéru hotelu nachází pouze těžko, blížící se rekonstrukce zasáhne i zbývající prvky, které v Thermalu alespoň částečně připomínaly původní záměr architektů.

SOS Brutalism je narůstající databáze brutalistických staveb, která momentálně čítá přes 
1100 objektů. Projekt Deutsches Architekturmuseum vytvořil platformu SOS Brutalism jako místo, kde se můžou setkávat a inspirovat lidé, kteří bojují za záchranu zanedbaných a často nenáviděných „betonových monster“. Obvykle jde o výjimečně kvalitní případy dobové architektury, která byla 
z politických a dalších důvodů dlouhodobě zanedbávána. SOS Brutalism projekty prezentuje i jako putovní výstavu, v roce 2017 vydala také obsáhlou publikaci mapující ty nejvýznamnější brutální stavby.

Na akci spolupracuje Kancelář architekta města Karlovy Vary a Nadace Via.

Kdy:
čtvrtek 15. 11. v 18 hodin

Kde:
Klub Peklo
vstup se nachází v přízemí hotelu Thermal

#23

Při naší poslední výpravě do Karlových Varů jsme procházku / přednášku o Thermalu spojili i s dokumentací toho jak Thermal vypadá za běžného, nefestivalového provozu. Zachytili jsme dezolátní stav bazénové části, nové oplocení s ostnatým drátem, přehrazené umělecké instalace od Ladislava Chlupáče, listí a nepřádek v halách, rozmlácené skleněné sochy od dua LibenskýBrychtová, kovové záterasy v F-Baru, naprosto obskurní obchody s kožešinami, reklamní balast na každém kroku, recepci jak z provinčního východoevropského hotelu a spoustu dalších příšerností, které státní podnik Thermal-F vytváří. A to vše v 360º – ať na vás ta deprese může dýchnout také.

Pokud se vám některá z prohlídek nezobrazí, zkuste obnovit stránku. Pokud si chcete fotografie opravdu užít – vyrobte si vlastní VR brýle z kartonu.

Panorama příchozí cesty ke kavárně a bazénu. S novým plotem a ostnatým drátem.

Výhled na vypuštěný bazén.

Vstupní rampa do hotelové části. S výhledem na vstup do recepce.

Reprezentativní prostory kavárny umístěné vedle recepce. Vstup do kasina.

Oplocená kavárna nad hotelem

Přehrazená instalace od Miloslava Chlupáče

Umělecká instalace Prameny od Vlastimila Květenského. Za ostnatým drátem.

Recepce

Recepce s východoevropským nádechem.

Venkovní pohled na malý sál

Venkovní pohled na boční vchod, směrem od řeky.

Pohled na přehrazený F-Bar

Prostory, ve kterých se během festivalu nachází červený koberec pro hosty přijíždějící automobily

Vstupní předsíň prodejny kožichů

#22

Adam Gebrian se pod křídly Mall.TV vydal na procházku okolo Thermalu a sem tam mu do toho skočil i Honza. Díky Adamovi za adopci, díky všem co na procházku přišli a pokud vás zajímá co si o Thermalu myslí(me), podívejte se na záznam, který natočila nová internetová televize MallTV.

#21

Během festivalového týdne se Marii podařilo udělat rozhovor v karlovarském výdání MF Dnes. Ač zní docela pozitivně, vězte, že situace je alarmující a v současnou chvíli to vypadá, že poslední genius loci Thermalu zmizí za neprůhlednou a buranskou rekonstrukcí pod vedením Ministerstva Financí. Zároveň se mluví o pronájmu objektu jakémusi spásnému, ale tajnému provozovateli. Samozřejmě za neprůhledných a utajovaných podmínek.