#20

V posledním červnovém týdnu jsme se objevili v pořadu V Centru na SeznamTV. Společně s Jankem Rubešem a Adamem Gebrianem jsme probírali hotel Thermal, jeho blížící se rekonstrukci a český přístup k poválečné architektuře.

Video bohužel nelze vložit na stránku, a pokud chcete pořad shlédnout budete tak muset učinit přímo na stránkách SeznamTV.

#19

I letos se zúčastníme akce pro kterou byl festivalový palác Thermal postaven – Karlovarského filmového festivalu. Kromě procházek po okolí Thermalu režírujeme i večírek v klubu Aeroport nebo setkání s karlovaráky. Přesná data a časy najdete na obrázku níže, detaily budeme postupně zveřejňovat. Oficální hashtag letošní snahy o záchranu bazénu a neburanskou rekonstrukci Thermalu je #RIPthermal. Sdílejte, mluvte, pište a uvidíme se v Karlových Varech! /Marie, Honza, Matěj Pavel

#18

Rozhodnutí Hlavního města Prahy zbourat část pasáže sousedící s Domem bytové kultury na pražském Budějovickém náměstí1 sledujeme jako vnoučata architektů Machoninových s nelibostí. Protože jsme naší babičkou, ing. arch. Věrou Machoninovou, zplnomocněni k jejímu zastupování, rádi bychom na tuto situaci oficiálně zareagovali.

Polouzavřená pasáž v blízkosti Domu bytové kultury byla navržena Věrou Machoninovou už v roce 1969. Machoninová byla původně oslovená hlavním architektem Prahy, aby navrhla centralizovanou prodejnu nábytku. Návrh nakonec vyústil v řešení celého prostoru jako lokálního centra s umístěním nové stanice metra a jejím napojením na okolní výstavbu, která byla součástí širšího projektu pro budoucí Budějovické náměstí. Náměstí architektka koncipovala do propojených prostorových vrstvev, které se měly napojit na obdbně řešené vnitřní uspořádání plánovaných domů. Podlaží vestibulů metra mělo být pulsující pěší komunikací, zatímco horní patro bylo spíše zklidněnou plochou s vloženou zelení. Dnešní koncepce pasáže trpí porevolučními přístavbami, zejména mezi DBK a „velkou“ budovou České spořitelny v sousedství. Zmizela původně plánovaná příčná zelená osa a možné umístění volnočasových aktivit. Zároveň zde chybí společenské centrum – kino, které bylo součástí původních projektů – které by celý horní prostor ovládlo a sloužilo by jako srdce celého náměstí.

Uvědomujeme si, že v současnou situaci je obtížné pasáž v původním záměru pochopit, zbourání jejího překrytí ale považujeme za nejhorší možné řešení současné politováníhodné situace. Odstraněním jedné z úrovní náměstí se disproporčně zdůrazní objem Domu bytové kultury a ostatních věžových domů v okolí a zmizí typická vrstevnatost parteru. Vstupy do DBK z jednotlivých úrovní by rázem působily nekoncepčně a chaoticky, čímž by se ještě více narušil přirozený přístup zákazníků do DBK a nepříznivě se ovlivnil i vstup z úrovně ulice Antala Staška. Přestože je majitelem pasáže Magistrát hlavního města Prahy, má překrytí pasáže společné architektonické i konstrukční prvky s DBK a je jeho organickou součástí. Narušení nosníků tedy přímo ovlivní architekturu sousedního DBK.

Za ideální řešení vzniklé situace, kterou Magistrát zanedbává minimálně od roku 2011, od kdy je prokazatelně vlastníkem této části Budějovického náměstí, a tedy řádným hospodářem svěřeného majetku, považujeme rekonstrukci. Pasáž by měla být doplněná o přirozené prosvětlení a v horní části o zelené plochy, a tak podpořit a zpříjemnit plynulý pohyb chodců v okolí.

Rádi bychom vás pozvali na přednášku o architektuře manželů Machoninových, na které mimo jiné promítneme původní projekty Budějovického náměstí a osobně představíme svůj úhel pohledu na současný problém. Přednáška proběhne zítra, 28. 2., v pražském klubu Centrála v Jateční ulici č. 39 od 19 hodin.

Marie a Jan Kordovští

#17

Vnoučata architektů Machnoninových již po třetí představují Thermal na KVIFF

„Hotel Thermal v Karlových Varech není komunistické monstrum, ale jedno z nejvýznamnějších děl české architektury šedesátých a sedmdesátých let.“ To tvrdí nejenom přední historici architektury, ale zejména vnoučata manželů Machoninových, Marie a Jan Kordovští, kteří v rámci svojí iniciativy Respekt Madam hájí dílo svých prarodičů. Stejně jako poslední dva roky, i letos pořádají několik akcí během karlovarského filmového festivalu.

Sobota 1. 7.
Sochař Pavel Karous povede komentovanou procházku po uměleckých dílech v okolí Thermalu. V době, kdy se hotel Thermal stavěl, muselo jít 1–4% z rozpočtu stavby na umělecká díla. Manželé Machoninovi proto spolupracovali s nejvýznamnějšími umělci své doby, jako byli například duo Libeňský–Brychtová, René Roubíček, Miloslav Chlupáč a další. Akce začíná v 15 hodin před poštou naproti hotelu Thermal.

Pondělí 3. 7.
Hotel Thermal letos slaví 40. výročí od otevření, na tuto událost ale neupozorňuje ani vedení hotelu, ani karlovarský festival. Vnoučata architektů Thermalu se proto rozhodli oslavit 40. narozeniny hotelu sami, ve spolupráci s klubem Aeroport.

PROGRAM:

20-21h Přednáška skupiny Respekt Madam o architektuře hotelu Thermal.

21-22h – Happening – oslava 40. výročí od otevření hotelu Thermal

Popřejte s Respekt Madam Thermalu k narozeninám! Natočte video na mobil nebo použijte fotku s textem a pošlete Thermalu přání na sociálních sítích s #Thermal40. Thermalu můžete popřát i ručně psaným vzkazem v Aeroportu.

22h Afterparty

dj Myslivec

Floex

Středa 5. 7.
Vnoučata manželů Machoninových, Jan a Marie Kordovští, povedou komentovanou procházku po okolí hotelu Thermal. V rámci procházky představí historii Thermalu, důvody proč Thermal ve Varech stojí, proč je tak obrovský a co tam také mohlo stát místo něj. Zároveň vysvětlí, co by se s Thermalem mělo dít v budoucnu. Akce začíná v 15 hodin před poštou naproti hotelu Thermal.

Čtvrtek 6. 7.
Komentovaná procházka Marie a Jana Kordovského v angličtině. Akce začíná v 15 hodin před poštou naproti hotelu Thermal.

#16

Protože je letos atmosféra mezi námi a Thermalem poměrně dusná, neděláme naše tradiční festivalové procházky uvnitř Thermalu a musíme trochu improvizovat. Naštěstí Pavel Karous, sochař a autor projektu Vetřelci a volavky, souhlasil, že udělá komentovanou procházku po exteriéru budovy a představí často zapomínaná umělecká díla v okolí Thermalu.

Procházka Pavla Karouse bude v sobotu, 1. 7. Sraz bude v 15 hodin u pošty naproti Thermalu. Protože nepůjdeme do interéru, počet návštěvníků procházky není omezený.

Další procházku v průběhu týdne zajistí Marie a Honza, vnoučata architektů Machoninových. V pondělí 3. 7. proběhne i oslava narozenin hotelu Thermal. Více informací budeme průběžně doplňovat.

#15

Letos hotel Thermal slaví 40. výročí od otevření, narozeniny ale neslaví ani vedení hotelu Thermal, ani karlovarský filmový festival. My, vnoučata architektů Machoninových, kteří hotel Thermal projektovali, bychom na toto „nechtěné výročí“ přesto rádi upozornili.

V současné době je Thermal už po několikáté ohrožen neautorizovanými rekonstrukcemi, jejichž plány momentálně vytváří projekční kancelář bez architekta. Hotel Thermal patří ministerstvu financí, je tedy veřejný majetekem. Jedním z našich cílů je rozšířit povědomí o architektuře Thermalu mezi neodbornou veřejnost. Během letošního festivalu chceme připomenout 40. výročí Thermalu, rozšířit #Thermal40 na sociálních sítích a upozornit na původní architekturu a velkorysé vize, které do domu naši prarodiče vložili. Prosíme Vás tedy, jestli byste nemohl/a natočit krátké video na telefon, popřípadě poslat jakoukoliv fotku s textem a popřát hotelu Thermal k 40. narozeninám. Jakou budoucnost si podle vás zaslouží? Přijímáme pozitivní i negativní komentáře, důležité pro nás totiž je, aby se letos během karlovarského festivalu nemluvilo pouze o filmech, ale i o domě, ve kterém se promítají.

Spolu s mým bratrem jsme před dvěma lety převzali štafetu naší babičky, která se za svá autorská práva soudila už od 90. let. Snažíme se docílit toho, aby se z hotelu Thermal stala památka a při jeho rekonstrukci byla respektována práva naší babičky. Toho se momentálně snažíme dosáhnout právní cestou.

#14

Po čase vás opět prosíme o podporu našich snah prohlásit hotel Thermal v Karlových Varech státem chráněnou památkou. Hotel v 60. letech 20. století vyprojektovali naši prarodiče, manželé Machoninovi. Bez památkové ochrany hrozí hotelu postupná likvidace.

O Thermalu jsme začali veřejně mluvit přesně před dvěma lety. Tehdy hrozilo, že Ministerstvo financí, které Thermal vlastní, odprodá bazénovou část hotelu Thermal. Z tohoto plánu naštěstí sešlo. Vedení hotelu ale od té doby bazén ignoruje, popřípadě napomáhá k jeho postupné likvidaci. Zanedbávání bazénu vyvětluje představenstvo tím, že je připravována rekonstrukce hlavní budovy. Přestože jsme rádi, že Ministerstvo financí uvolnilo na rekonstrukci peníze, znepokojuje nás její průběh. Projekty na tuto rekonstrukci byly bez veřejné soutěže zadané firmě VPÚ Deco, která je zpracovává bez architekta, respektive za dohledu ing. arch. Zdeňka Žilky. Kvalita těchto projektů je mizivá a rozhodně nebere v potaz architektonický styl našich prarodičů. Abychom byli úplně upřímní, takováto rekonstrukce by byla pro původní architketuru a interiéry Thermalu likvidační. Zde bychom rádi dodali, že VPÚ Deco a ing. arch. Zdeněk Žilka v současnosti rekonstruují Národní muzeum, kde situace probíhá velmi podobně.

Dalším aspektem, který je třeba zdůraznit, je možnost, že Karlovarský filmový festival nebude mít v roce 2018 kde pobývat. Oproti původním slibům se spekuluje, že Thermal nebude rekonstruován ve fázích od festivalu do festivalu, ale zavře se úplně. Hotel Thermal byl projektován jako festivalový palác přímo pro potřeby KVIFF. Uznáváme, že v současném stavu začíná Thermal být pro festival problematický, ale pokud rekonstrukce bude nadále probíhat v současném duchu, bez kvalitního architektonického zpracování, situace se nezlepší ani po rekonstrukci. Vynechání jedné sezóny by pro KVIFF mohlo být likvidační. Velký sál hotelu Thermal má kapacitu 1200 lidí a je v tomto ohledu nenahraditelný.

Reportéři ČT v pondělí 24. 4. odvysílali o Thermalu reportáž, kde je celá situace detailně vysvětlena. Rádi bychom zde dodali, že ČT musí být názorově vyvážená a korektní – dle našeho pozorování je celá situace mnohem vážnější, než se z reportáže zdá: Reportéři ČT – Památkáři se bojí přestavby hotelu Thermal

Způsob Vaší podpory necháme na Vašem uvážení. Uvítáme cokoliv – dopis ministrovi kultury, veřejné prohlášení, status na Facebooku, sdílení odkazu na reportáž nebo i zmínku kamarádům v hospodě. V situaci, kdy se na Vinohdadské ulici boří Transgas, v Dejvicích telefonní ústředna nebo na Václavském náměstí dům na rohu Opletalovy ulice, není možné tolerovat, aby stát neochraňoval veřejný majetek a upřednostňoval obchodní zájmy jeho správců. O to víc, pokud jde o výjimečnou a nenahraditelnou architekturu 60. let.

Jediný způsob, jak zachránit hotel Thermal, je prohlásit ho za památku. Pokud se tak nestane, brzy už nebude co chránit.

Za tým Respekt Madam,
Marie a Honza Kordovští

#13

rm-akce-na-cdw
V týdnu od 4. do 13. 11. jsme součástí doprovodného programu Czech Design Week, který se odehrává v OD Kotva. Organizujeme tři komentované prohlídky Kotvou a jednu panelovou disksi o jejím příběhu. Na všechny komentované prohlídky je tradičně nutná registrace předem, kapacita je 50 lidí na prohlídku. Na diskusi se rezervovat nemusíte.

6. 11. od 15 hodin – komentovaná prohlídka OD Kotva pod vedením Petra Klímy, architekta, historika architekty a autora knihy Kotvy Máje. Pro rezervaci piště na prohlidka@czech-design-week.cz a do předmětu emailu uveďte Klíma.
Událost na Facebooku

6. 11. od 17 hodin – panelová diskuse s pracovním názvem „40 let Kotvy“. Petr Klima, Pavel Karous, Richard Biegel, Richard Drury a Marie Kordovská budou mluvit o příběhu OD Kotva – od důvodů, proč se na ni vypsala veřejná architektonická soutěž, až po dnešní úlohu Kotvy v Praze.

11. 11. od 17 hodin – komentovaná prohlídka OD Kotva s Marií a Honzou, tedy vnoučaty manželů Machoninových. Pro rezervaci pište na na prohlidka@czech-design-week.cz a do předmětu emailu uveďte Kordovská.
Událost na Facebooku

12. 11. od 15 hodin – komentovaná prohlídka OD Kotva, kterou povede kritik architektury Adam Gebrian. Pro rezervaci pište na prohlidka@czech-design-week.cz a do předmětu mailu napište Gebrian.
Událost na Facebooku

#12

Velké dík patří firmě Sipral, která nám hrdinně poskytla prostředky na veškeré naše karlovarské / KVIFF aktivity. Díky jim!

logo red

#11

13466228_1012111988844505_536018417894095388_n

Vnoučata architektů hotelu Thermal, manželů Machoninových, se v rámci své iniciativy Respekt Madam snaží ukázat Thermal v novém světle. V rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary vás zveme na procházky po hotelu Thermal, diskusi o 60. letech a na dětský workshop, který organizujeme s karlovarskou galerií designu Supermarket WC.

FOR ENGLISH, LOOK BELOW ||| 「FACEBOOK EVENT

V průběhu celého týdne vás ve spolupráci s Vladimírem 518, Adamem Gebrianem a Rostislavem Šváchou provedeme skrz interiéry hotelu a představíme vám jejich skrytou krásu. Přestože trasa je vždy stejná, každý Thermal vidí trochu jinak. KAPACITA KOMENTOVANÝCH PROCHÁZEK JE OMEZENÁ, REGISTRUJTE SE, PROSÍM, NA: respektmadam@gmail.com.

Pokud by vaše děti architektura nebavila, můžete je před procházkou Vladimíra 518 odložit v dětském centru, kde jim zástupci galerie designu Supermarket WC odprezentují problém Thermalu jejich řečí.

V úterý vám svůj úhel pohledu na umění 60. let představí osobnosti napříč uměleckými žánry v diskusi s názvem „Jedno umění“. Věra Machoninová vždycky říká: „Umění je jenom jedno, jsou to různé formy téhož.“ O této myšlence bude hovořit Eva Zaoralová za film, Rostislav Švácha za architekturu, Michal Froněk za design, Aleš Najbrt za grafický design a Pavel Klusák za hudbu. Účastníci diskuse se můžou změnit.

13517374_1012133988842305_884792551969069462_o

Program:

Neděle 3. 7.
– Workshop pro děti od 5 do 13 let, 14:45, dětské centrum v hotelu Thermal, doba trvání 120 minut.
– Komentovaná procházka po Thermalu s Vladimírem 518, sraz v 15 hodin u pošty, doba trvání: 90 minut. Registrace na respektmadam@gmail.com.

Úterý 5. 7.
– Komentovaná procházka po Thermalu s Adamem Gebrianem, sraz v 15 hodin u pošty, doba trvání: 90 minut. Registrace na respektmadam@gmail.com.
– Diskuse Respekt Madam: Jedno umění, 17hodin, sál tiskových konferencí u hotelu Thermal, doba trvání: 90 minut. Eva Zaoralová, Rostislav Švácha, Aleš Najbrt, M̶a̶x̶i̶m̶ ̶V̶e̶l̶č̶o̶v̶s̶k̶ý̶, Michal Froněk, Pavel Klusák.

Středa 6. 7.
– Komentovaná procházka po Thermalu s předním historikem architektury Rostislavem Šváchou, sraz v 15 hodin u pošty, doba trvání: 90 minut. Registrace na respektmadam@gmail.com.

ENG:

Friday 8/7
Respekt Madam’s guided tour of the hotel Thermal, meet at 3 pm in front of the main ticket office in Hotel Thermal, duration: 90 minutes.

Are you perplexed when walking through the hotel Thermal complex on your way to the screening?Do you find yourself wondering about the strange combination of raw concrete and 90’s interior design? When hotel Thermal was planned in the 60’s, the ideas behind the project were very different from what we can actually see today. Through their “Respekt Madam” inciative, the grandchildren of Thermal’s architects are organising a series of guided walks lead by local architecture historians and enthusiasts – which will be in Czech language only. That’s why the grandchildren themselves are giving an English tour on Friday July 8th. While we take you through the interiors, we will tell you the behind-the-scenes story of hotel Thermal and introduce the architects, whose promising carreers were stopped suddenly after the Soviet occupation of 1968. The walk has limited capacity, please register at respektmadam@gmail.com.