#26

Otevřený dopis představenstvu hotelu Thermal a ministryni financí Aleně Schillerové

Vážení,

již několik let se snažíme upozorňovat na kvalitu architektury festivalového paláce Thermal. Mnohokrát jsme popisovali komplikovaný příběh Thermalu a nesmírné úsilí našich prarodičů, manželů Machoninových, které do jeho projektování vložili. Pyšnili jsme se úctou, jakou jejich architektura získává od českých i světových odborníků a nostalgickým nadšením (karlovarské) veřejnosti. Přesto jsme vždy znova zhrozeni, když sledujeme, jakým směrem se ubírá jeho osud.

Často slýcháme, že se svými aktivitami snažíme rekonstrukci Thermalu zabránit a že ze stavby chceme udělat skanzen zastaralých technologií. To samozřejmě není naším cílem. Thermal je složitá stavba, která si zaslouží soustředěnou pozornost a rozvážné rozhodování nad tím, jak jej zmodernizovat co nejlépe. Rekonstrukce paláce, kterému se jeho architekti denně věnovali čtrnáct let, nelze provést bez ucelené koncepce a pečlivého dohledu nad každým rozhodnutím.

Nadcházející rekonstrukce je jedinečnou příležitostí, jak ve Varech znovu vytvořit něco výjimečného. Prostor, který zvládne nápor áčkového filmového festivalu, se ctí přivítá světové celebrity, ale který nepohrdne ani baťůžkáři, vystoupením místního dramatického kroužku nebo rodinným obědem karlovaráků. Bohužel, v současnou chvíli vše naznačuje tomu, že tato příležitost bude promarněna. To málo, co o nadcházející rekonstrukci víme, nás skličuje. Projekty zůstávají zahaleny tajemstvím. Přes veškerou naši snahu je neviděla ani naše babička, Věra Machoninová, ani zastupitelstvo Karlových Varů, natož pak veřejnost, které ve finále tato státní budova patří. Vzorové pokoje, kterými se chlubíte v médiích, absolutně nedosahují kvalit, které by Thermal mohl mít.

Již přes rok se snažíme a vyzýváme představenstvo společnosti Thermal-F o zveřejnění, či alespoň poskytnutí projektů chystané a probíhající rekonstrukce. Představenstvo přitom tvrdí, že žádné plány nemá a nemůže je proto ukázat. Z veřejně dostupných zdrojů a probíhajících prací je ale jasné, že takové plány existují. Nejenom, že je z pohledu autorského práva povinnost představenstva projekty poskytnout. Současně věříme, že při investicích v rozsahu tři čtvrtě miliardy korun, o kterém Ministerstvo financí mluví, by měly existovat alespoň základní kontrolní mechanismy. Po naší poslední návštěvě Karlovarského filmového festivalu jsme byli svědky takového rozsahu destrukce obou budov Thermalu, že si jí dovolíme označit za systematickou.

Tímto apelujeme na zodpovědné osoby k „odtajnění” připravovaných projektů, zveřejnění provozovatele bazénové části, který je ministertvu finacní již rok znám (Schillerová, iDnes, 17/7/18), a rovněž vyzýváme k větší spolupráci s městem Karlovy Vary, odborníky a veřejností.

Zároveň žádáme společnost Thermal F k zodpovězení těchto základních otázek:

– Kdo je architektem plánované rekonstrukce?
– Kdo a jakou formou bude provozovat bazénovou část hotelu?
– Jak hodlá Thermal naložit s autorským nábytkem, který ješte v hotelu zůstal?
– Kdy zveřejníte nebo poskytnete k nahlédnutí projekty rekonstrukce?
– Proč v médiích tvrdíte, že komunikujete s Věrou Machoninovou, když to není pravda?
– Thermal je protkaný nejlepším uměním své doby – například monumentálními sochami od Miloslava Chlupáče, sklářským uměním Reného Roubíčka, grafickým designem Jiřího Rathouského nebo skleněnými instalacemi od dua Libenský-Brychtová. Valná většina jejich děl je však v současnosti v dezolátním stavu, schovaná za nevkusným sádrokartonem nebo zcela ztracena. Jak umělecká díla plánujete zachovat?

Mrzí nás, že se opět musíme uchýlit k takto dramatickým vyjádřením a akcím. Přes veškerou naši snahu o civilizovanou a plodnou komunikaci se zástupci hotelu Thermal nám ale k naší lítosti nezbývá nic jiného.

Marie a Jan Kordovští
vnoučata Věry a Vladimíra Machoninových

respektmadam@gmail.com
Marie: 732 620 769
Jan: 732 547 377
RespektMadam.cz

#25

Oficiální vyjádření Marie a Jana Kordovských, vnoučat architektů Machoninových, k zrušení památkové ochrany OD Kotva

Jen s úzkostí a bezmocí lze sledovat, jak výjimečné příklady poválečné architektury v České republice mizí ve prospěch podnikatelských záměrů – namátkou Hotel Praha, OD Ještěd, Transgas, hotel Thermal a teď OD Kotva. To všechno jsou stavby, které za podivných okolností nezískaly statut památky. Bohužel, památkový zákon je v současnou dobu jediný způsob, jak podobné stavby zachovat do doby, než společnost dospěje k jejich objektivnímu zhodnocení. Je to ale způsob velmi nedokonalý, zejména kvůli slabosti památkové péče. Ta není schopná čelit zvůli ministrů, kteří nerespektují svoje vlastní odborné orgány. Ministr kultury Staněk jako již několikátý v řadě ministrů upřednostňuje ekonomické zájmy majitele stavby, místo její výjimečné architektonické hodnoty.

Je sice pravda, že majitelé OD Kotva částečně komunikují s naší babičkou, Ing. arch. Věrou Machoninovou, a to prostřednictvím rodiny. Byly jí dány ke schválení části rekonstrukce, ale pouze potom, co se v neudržitelně špatném návrhu objevily na úřadech ke schválení. S úžasem také sledujeme skupinu mladých architektů, kteří ztvárňují vnitřek domu. Sami se autorce nepředstavili a pouze splňují požadavky investora. Z našeho zběžného kontaktu s projekty na rekonstrukci je zřejmé, že přestaba Kotvy neproběhne formou uceleného rukopisu celistvého architekta. Nejedná se o klidný tok myšlenek se sjednocujícím motivem – tedy něco, čím byla Kotva charakteristická – ale jde o trsy nápadů mladých architektů, pokud možno co nejvíce výstředních a upoutávajících.

Upřímně doufáme, že zrušení památkové ochrany je opravdu procesuální záležitostí, jak tvrdí mluvčí Ministerstva kultury, a že se v brzké době dočkáme zaslouženého prohlášení OD Kotva za památku. Pokud se tak nestane, přijdeme o poslední záruku, která by pomohla zachovat původní pozdně moderní architekturu OD Kotva v co nejširší míře.

#24

Tisková zpráva: Německý odborník na brutalismus představí hotel Thermal ve světovém kontextu

Brutalistická architektura v 60. a 70. letech ovládala celý svět a karlovarský hotel Thermal byl významnou součástí tohoto trendu. Německý teoretik architektury, Felix Torkar, spolupracuje 
na projektu SOS Brutalism, který globálně monitoruje brutalistické stavby a upozorňuje na jejichšpatný stav. Ve čtvrtek 15. 11. v 18 hodin promluví v karlovarském klubu Peklo o hotelu Thermal v kontextu světové architektury a poradí, jak s podobnými stavbami zacházet v 21. století.

Nejenom hotel Thermal, ale i další brutalistické stavby ve světě prožívají turbulentní období. Dlouho potřebné rekonstrukce zasahují do architektury staveb více či méně invazivním způsobem. Felix Torkar představí brutalismus jako styl a zaměří se na úspěšné současné zásahy, které ctí původní architekturu staveb – přestože v případě brutalismu jde často o velké sousto. Zároveň neopomene ty nejsmutnější příběhy, mezi které momentálně patří i příběh hotelu Thermal.

Hotelový komplex Thermal je totiž před zásadní rekonstrukcí, která nebere v potaz původní architekturu stavby. To si myslí vnoučata architektů Machoninových, Jan 
a Marie Kordovští, kteří už několik let upozorňují na výjimečnou pozdně moderní architekturu hotelu a kteří Felixe Torkara do Karlových Varů pozvali. Jejich prarodiče, vyprojektovali hotel Thermal v 60. letech, v době uvolněné politické atmosféry. Měli tedy možnost nejenom hledat inspiraci v zahraničí, rozvázané poměry v zemi jim zároveň umožnili skrz svoji architekturu vyjádřit aktuální myšlenky svobody a naděje. Nadnesené dispozice, prostorné interiéry, autorský nábytek, popřípadě vzdušné propojení interéru s exteriérem pomocí velkoformátových skel naznačovalo nutnost transparentnosti, možnosti dialogu a volné proudění myšlenek mezi lidmi. Machoninovi také používali na svou dobu invenční materiály, o kterých se dozvěděli na svých studijních cestách, popřípadě ve Výzkumném ústavu materiálů. Dnes se tyto detaily v interiéru hotelu nachází pouze těžko, blížící se rekonstrukce zasáhne i zbývající prvky, které v Thermalu alespoň částečně připomínaly původní záměr architektů.

SOS Brutalism je narůstající databáze brutalistických staveb, která momentálně čítá přes 
1100 objektů. Projekt Deutsches Architekturmuseum vytvořil platformu SOS Brutalism jako místo, kde se můžou setkávat a inspirovat lidé, kteří bojují za záchranu zanedbaných a často nenáviděných „betonových monster“. Obvykle jde o výjimečně kvalitní případy dobové architektury, která byla 
z politických a dalších důvodů dlouhodobě zanedbávána. SOS Brutalism projekty prezentuje i jako putovní výstavu, v roce 2017 vydala také obsáhlou publikaci mapující ty nejvýznamnější brutální stavby.

Na akci spolupracuje Kancelář architekta města Karlovy Vary a Nadace Via.

Kdy:
čtvrtek 15. 11. v 18 hodin

Kde:
Klub Peklo
vstup se nachází v přízemí hotelu Thermal

#23

Při naší poslední výpravě do Karlových Varů jsme procházku / přednášku o Thermalu spojili i s dokumentací toho jak Thermal vypadá za běžného, nefestivalového provozu. Zachytili jsme dezolátní stav bazénové části, nové oplocení s ostnatým drátem, přehrazené umělecké instalace od Ladislava Chlupáče, listí a nepřádek v halách, rozmlácené skleněné sochy od dua LibenskýBrychtová, kovové záterasy v F-Baru, naprosto obskurní obchody s kožešinami, reklamní balast na každém kroku, recepci jak z provinčního východoevropského hotelu a spoustu dalších příšerností, které státní podnik Thermal-F vytváří. A to vše v 360º – ať na vás ta deprese může dýchnout také.

Pokud se vám některá z prohlídek nezobrazí, zkuste obnovit stránku. Pokud si chcete fotografie opravdu užít – vyrobte si vlastní VR brýle z kartonu.

Panorama příchozí cesty ke kavárně a bazénu. S novým plotem a ostnatým drátem.

Výhled na vypuštěný bazén.

Vstupní rampa do hotelové části. S výhledem na vstup do recepce.

Reprezentativní prostory kavárny umístěné vedle recepce. Vstup do kasina.

Oplocená kavárna nad hotelem

Přehrazená instalace od Miloslava Chlupáče

Umělecká instalace Prameny od Vlastimila Květenského. Za ostnatým drátem.

Recepce

Recepce s východoevropským nádechem.

Venkovní pohled na malý sál

Venkovní pohled na boční vchod, směrem od řeky.

Pohled na přehrazený F-Bar

Prostory, ve kterých se během festivalu nachází červený koberec pro hosty přijíždějící automobily

Vstupní předsíň prodejny kožichů

#22

Adam Gebrian se pod křídly Mall.TV vydal na procházku okolo Thermalu a sem tam mu do toho skočil i Honza. Díky Adamovi za adopci, díky všem co na procházku přišli a pokud vás zajímá co si o Thermalu myslí(me), podívejte se na záznam, který natočila nová internetová televize MallTV.

#21

Během festivalového týdne se Marii podařilo udělat rozhovor v karlovarském výdání MF Dnes. Ač zní docela pozitivně, vězte, že situace je alarmující a v současnou chvíli to vypadá, že poslední genius loci Thermalu zmizí za neprůhlednou a buranskou rekonstrukcí pod vedením Ministerstva Financí. Zároveň se mluví o pronájmu objektu jakémusi spásnému, ale tajnému provozovateli. Samozřejmě za neprůhledných a utajovaných podmínek.

#20

V posledním červnovém týdnu jsme se objevili v pořadu V Centru na SeznamTV. Společně s Jankem Rubešem a Adamem Gebrianem jsme probírali hotel Thermal, jeho blížící se rekonstrukci a český přístup k poválečné architektuře.

Video bohužel nelze vložit na stránku, a pokud chcete pořad shlédnout budete tak muset učinit přímo na stránkách SeznamTV.

#19

I letos se zúčastníme akce pro kterou byl festivalový palác Thermal postaven – Karlovarského filmového festivalu. Kromě procházek po okolí Thermalu režírujeme i večírek v klubu Aeroport nebo setkání s karlovaráky. Přesná data a časy najdete na obrázku níže, detaily budeme postupně zveřejňovat. Oficální hashtag letošní snahy o záchranu bazénu a neburanskou rekonstrukci Thermalu je #RIPthermal. Sdílejte, mluvte, pište a uvidíme se v Karlových Varech! /Marie, Honza, Matěj Pavel

#18

Rozhodnutí Hlavního města Prahy zbourat část pasáže sousedící s Domem bytové kultury na pražském Budějovickém náměstí1 sledujeme jako vnoučata architektů Machoninových s nelibostí. Protože jsme naší babičkou, ing. arch. Věrou Machoninovou, zplnomocněni k jejímu zastupování, rádi bychom na tuto situaci oficiálně zareagovali.

Polouzavřená pasáž v blízkosti Domu bytové kultury byla navržena Věrou Machoninovou už v roce 1969. Machoninová byla původně oslovená hlavním architektem Prahy, aby navrhla centralizovanou prodejnu nábytku. Návrh nakonec vyústil v řešení celého prostoru jako lokálního centra s umístěním nové stanice metra a jejím napojením na okolní výstavbu, která byla součástí širšího projektu pro budoucí Budějovické náměstí. Náměstí architektka koncipovala do propojených prostorových vrstvev, které se měly napojit na obdbně řešené vnitřní uspořádání plánovaných domů. Podlaží vestibulů metra mělo být pulsující pěší komunikací, zatímco horní patro bylo spíše zklidněnou plochou s vloženou zelení. Dnešní koncepce pasáže trpí porevolučními přístavbami, zejména mezi DBK a „velkou“ budovou České spořitelny v sousedství. Zmizela původně plánovaná příčná zelená osa a možné umístění volnočasových aktivit. Zároveň zde chybí společenské centrum – kino, které bylo součástí původních projektů – které by celý horní prostor ovládlo a sloužilo by jako srdce celého náměstí.

Uvědomujeme si, že v současnou situaci je obtížné pasáž v původním záměru pochopit, zbourání jejího překrytí ale považujeme za nejhorší možné řešení současné politováníhodné situace. Odstraněním jedné z úrovní náměstí se disproporčně zdůrazní objem Domu bytové kultury a ostatních věžových domů v okolí a zmizí typická vrstevnatost parteru. Vstupy do DBK z jednotlivých úrovní by rázem působily nekoncepčně a chaoticky, čímž by se ještě více narušil přirozený přístup zákazníků do DBK a nepříznivě se ovlivnil i vstup z úrovně ulice Antala Staška. Přestože je majitelem pasáže Magistrát hlavního města Prahy, má překrytí pasáže společné architektonické i konstrukční prvky s DBK a je jeho organickou součástí. Narušení nosníků tedy přímo ovlivní architekturu sousedního DBK.

Za ideální řešení vzniklé situace, kterou Magistrát zanedbává minimálně od roku 2011, od kdy je prokazatelně vlastníkem této části Budějovického náměstí, a tedy řádným hospodářem svěřeného majetku, považujeme rekonstrukci. Pasáž by měla být doplněná o přirozené prosvětlení a v horní části o zelené plochy, a tak podpořit a zpříjemnit plynulý pohyb chodců v okolí.

Rádi bychom vás pozvali na přednášku o architektuře manželů Machoninových, na které mimo jiné promítneme původní projekty Budějovického náměstí a osobně představíme svůj úhel pohledu na současný problém. Přednáška proběhne zítra, 28. 2., v pražském klubu Centrála v Jateční ulici č. 39 od 19 hodin.

Marie a Jan Kordovští

#17

Vnoučata architektů Machnoninových již po třetí představují Thermal na KVIFF

„Hotel Thermal v Karlových Varech není komunistické monstrum, ale jedno z nejvýznamnějších děl české architektury šedesátých a sedmdesátých let.“ To tvrdí nejenom přední historici architektury, ale zejména vnoučata manželů Machoninových, Marie a Jan Kordovští, kteří v rámci svojí iniciativy Respekt Madam hájí dílo svých prarodičů. Stejně jako poslední dva roky, i letos pořádají několik akcí během karlovarského filmového festivalu.

Sobota 1. 7.
Sochař Pavel Karous povede komentovanou procházku po uměleckých dílech v okolí Thermalu. V době, kdy se hotel Thermal stavěl, muselo jít 1–4% z rozpočtu stavby na umělecká díla. Manželé Machoninovi proto spolupracovali s nejvýznamnějšími umělci své doby, jako byli například duo Libeňský–Brychtová, René Roubíček, Miloslav Chlupáč a další. Akce začíná v 15 hodin před poštou naproti hotelu Thermal.

Pondělí 3. 7.
Hotel Thermal letos slaví 40. výročí od otevření, na tuto událost ale neupozorňuje ani vedení hotelu, ani karlovarský festival. Vnoučata architektů Thermalu se proto rozhodli oslavit 40. narozeniny hotelu sami, ve spolupráci s klubem Aeroport.

PROGRAM:

20-21h Přednáška skupiny Respekt Madam o architektuře hotelu Thermal.

21-22h – Happening – oslava 40. výročí od otevření hotelu Thermal

Popřejte s Respekt Madam Thermalu k narozeninám! Natočte video na mobil nebo použijte fotku s textem a pošlete Thermalu přání na sociálních sítích s #Thermal40. Thermalu můžete popřát i ručně psaným vzkazem v Aeroportu.

22h Afterparty

dj Myslivec

Floex

Středa 5. 7.
Vnoučata manželů Machoninových, Jan a Marie Kordovští, povedou komentovanou procházku po okolí hotelu Thermal. V rámci procházky představí historii Thermalu, důvody proč Thermal ve Varech stojí, proč je tak obrovský a co tam také mohlo stát místo něj. Zároveň vysvětlí, co by se s Thermalem mělo dít v budoucnu. Akce začíná v 15 hodin před poštou naproti hotelu Thermal.

Čtvrtek 6. 7.
Komentovaná procházka Marie a Jana Kordovského v angličtině. Akce začíná v 15 hodin před poštou naproti hotelu Thermal.